ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

چراطرح نوسازی یا همسطح سازی اراضی شالیزاری درگیلان متوقف ماند؟!

0

سایت اقتصادی ایران :خبرها حاکی است که پروژه تسطیح اراضی شالیزارهای استان گیلان پس ازسه دهه متوقف مانده وخبرهای جدیدی درخصوص ادامه اجرای این طرح به گوش نمی رسد!

با توجه به اینکه پروژه تسطیح اراضی شالیزاری پس از انجام آن تا چه حدمی تواند درافزایش تولید وکاهش هزینه های کاشت ، داشت وبرداشت نقش برجسته ای داشته باشد براهالی امورکشاورزی پوشیده نیست ! اما اجرای این پروژه توسط چه شخصی ،با چه اندازه تخصص ومیزان پاکدستی برخوردارباشد، قابل تحمل است! زیرا اگر مسئول اجرای این پروژه عظیم ازچنین ویژگی هائی برخوردارنباشد ، مسلم است که ادامه اجرای طرح قبل ازاتمام آن به شکست منتهی گردیده واسباب نارضایتی شالیکاران رافراهم می نماید. که البته بنظر می رسد که یکی از مهمترین دلایلی که سبب توقف این پروژه عظیم گردیده ، موضوع عدم تخصص وپاکدستی پیمانکاران این طرح بوده است که هم اینک جزئیات تخلفات آشکارآن برشالیکاران زیاندیده کاملا”هویدا گردیده است !

به چه علت پروژه ای که انجام موفقیت آمیز آن سبب افزایش تولید وکاهش درهزینه های آن می گردید پس از اجرای ۳۷ درصد طرح وآن هم بصورت ناقص وناشیانه متوقف گردیده است ؟!

آیا درخصوص اینکه چرا مابقی شالیکاران ازاجرای این پروژه استقبالی ننموده اندکندوکاوی انجام گردیده است ؟

اگرمسئولان انجام پروژه تسطیح اراضی شالیزاری با اندک بررسی وتحقیق ازنحوه انجام آن به شیوه ناشیانه ،ناصحیح ونیز تخلفات آشکار پیمانکاران اجرای پروژه آگاه می شدندوبه این موضوع که چرا ادامه اجرای این طرح مورد استقبال بقیه شالیکاران مواجه نشده است واقف می شدند! ، شاید در چنین وضعیتی که اینک دچار آن شده ایم ، قرار نداشتیم!

شالیکاران بایستی با چه زبانی وبه چه طریق اعلام نمایند که اجرای ۳۷ درصد پروژه تسطیح اراضی شالیزاری به شیوه ناصحیح وغیرفنی انجام گردیده است ! وشالیکاران درهنگام کاشت ، داشت وبرداشت با چه مشکلاتی دست پنجه نرم می کنند!

مابقی شالیکاران که شاهد چنین تسطیح اراضی شالیزاری بصورت ناشیانه وغیرفنی ونیز با انجام تخلفات آشکار بوده اند ، مسلم است که ازاجرای چنین طرح ناشینانه وغیرفنی استقبال نخواهند نمود!

بنابراین اگرخواهان اجرای موفقیت آمیز پروژه اراضی شالیزاری می باشیم بایستی ازپیمانکاران متخصص وپاکدست دراجرای این طرح استفاده نمائیم که خاطره شکست پروژه ۳۷ درصدی اراضی شالیزارهای گیلان بطورکامل ازاذهان عمومی بخصوص شالیکاران پاک گردد.

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار