ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

توسعه مکانیزاسیون کشاورزی تنها با بهره برداری ازمجریان پاکدست پروژه امکان پذیر است:

0

سایت اقتصادی ایران : واضح وروشن است که با توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ، به مقدارچشمگیری ازهزینه های کاشت، داشت وبرداشت کاسته شده وبا توجه به یکپارچه سازی اراضی کشاورزی واستفاده بهینه ازماشین آلات کشاوری زمینه های افزایش تولید محصولات کشاورزی فراهم می گردد.

اما ناگفته نماند که درهنگام اجرای این طرح استفاده ازافراد پاکدست وشریف بسیارضروری است که ضمن مراقبت از اراضی کشاورزی مردم ، موجبات سوء استفاده پیمانکاران طرح نگردد.

تجربه مکانیزاسیون اراضی شالیزاری گواه این است که پیمانکاران پروژه اراضی شالیزاری با اعلام افزایش سطح اراضی شالیزاری به مسئولان کشاورزی ، چه مبالغ هنگفتی ازاین بابت دریافت نمودند که ضمن تحمیل هرینه های بی اساس به دولت موجب زیانهای جبران تاپذیری به شالیکاران گردیدند. امید است که درهنگام ادامه واجرای مجدد این پروژه شاهد چنین تخلفاتی نباشیم.

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار