ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

وزارت محترم مسکن با ارسال پیامک برای مردم دنبال چیست؟!!!

0

سایت اقتصادی ایران : درروز یکشنبه هشتم بهمن ماه ۱۴۰۲ پیامک هایی ازجانب وزارت مسکن V.maskanبرای مردم صادرشده ودرآن اعلام شده است که تعدادی ملک با کد ملی شما شناسائی شده است . برای تعیین وضعیت این املاک حداکثر ظرف مدت ۳روز به سامانه املاک واسکان  amlak.mrud.ir مراجعه کنید . درغیر اینصورت مطابق قانون مشمول پرداخت جریمه ای معادل مالیات برخانه های خالی می شوید.

اگرشخصی که چنین پیامکی برای او ارسال شده وبه سامانه املاک واسکان مراجعه ومشاهده نماید که املاک اعلام شده با کدملی ذکرشده درپیامک متعلق به اونبوده وگزینه عدم تایید را انتخاب نماید ، ازاو درخواست کدملی مالک مطالبه می شود؟!!! حال پرسش اینجا است ! وقتی شخصی مالک ملکی نباشدشماره ملی ملکی که متعلق به اونیست را ازکجا بایستی بداند؟!!! ازآنجائی که شماره ملی توسط اداره ثبت احوال ونیز سند ملک ازجانب اداره ثبت اسناد واملاک صادرشده است ،بهتراست این پرسشها از آن طریق جستجو شود ! وزارت مسکن با ارسال چنین پیامکهائی دنبال چیست؟!

نکته دیگری که بایستی به آن اشاره شود این است که ازپیامکهای ارسالی این طوراستنباط می شود،این پیامک ها فقط درشماره ملی افراد متفاوت هستند ، درموارد دیگر بطوریکسان وهمانندهم بوده اند. برای نمونه اعلام شده که برای کدملی شما ۳ ملک شناسائی شده است. ضمنا ” ملکی که سالهاقبل دراختیار شخصی بوده واکنون دراختیار شخص دیگری است وازاین تغییرات مدت های طولانی سپری گردیده ، یاد گردیده است ! واین موضوع حاکی ازاین است که نگارنده وارسال کننده این پیامکها ازاطلاعات به روز برخوردارنبوده اند واین شیوه را برای دستیابی به اطلاعات انتخاب نموده اند، که ازهم اکنون بنظرمی رسد چندان موفقیت آمیز نخواهد بود.

وزارت مسکن درصورت مشاهده ملک خالی ازسکنه ،مستقیما” به محل ملک مورد نظر مراجعه نموده ومشخصات ملک را ازصاحب آن پرسش نماید نه ازطریق پیامک ! که این شیوه فقط منجربه افزایش هزینه های غیرضروری و بازی با اعصاب وروان مردم می باشد.

با توجه به افزایش نرخ تورم که همواره مردم با آن درحالت مبارزه هستند ،تحمل بارروانی چنین پیامک هائی برای آنان غیر ممکن است.

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار