ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

چرا درهنگام واگذاری سهام عدالت،کارگران بخش خصوصی ازدریافت آن محروم شدند؟!!!

0

سایت اقتصادی ایران : درهنگام واگذاری سهام عدالت به مردم! به کارگران بخش خصوصی این سهام واگذارنشدوبه این کارگران قول دادند درمرحله بعدی واگذاری این کارگران مشمول دریافت سهام عدالت خواهند گردید.

کارگران بخش خصوصی ازاین وضعیت به شدت ناراحت ونیز ناراضی بودند ولی به قول مسئولان اطمینان کامل داشتند وبراین اساس با صبروشکیبائی منتظردریافت سهام عدالت ماندندولی به مرورزمان امیدواری آنان دراین خصوص کاهش پیدانمود .

اکنون این کارگران به مرحله بازنشستگی رسیده اند ولی همچنان محروم ازدریافت سهام عدالت گردیده اند! این بازنشستگان کارگری مدام این پرسش را ازخودمی نمایند که چرا درهنگام واگذاری سهام عدالت آنان را ازبقیه مردم جدا کردند؟ مگرآنان جزئی ازهمین مردم نبودند؟!

اگرقراربراین بود که هیچگاه سهام عدالت به انان واگذارنگردد، چرا آنان را امیدوارنمودند؟!!! اینک که این کارگران به مرحله بازنشستگی وکهولت ویا حتی عده ای ازآنان فوت نموده اند،چه پاسخی برای عدم واگذاری به این قشرزحمتکش که همچنان چشم به راه دریافت سهام عدالت می باشند، داده خواهد شد؟

درابتدا بایستی یادآوری شود که تبعیض بین کارگران بخش خصوصی ودولتی به دورازعدالت بود! زیرا همه این کارگران برای توسعه ورشد اقتصادی ایران عزیز وهمیشه سرافراز درتلاش بوده اند وزیبنده نبود که که درچنین تبعیض وبی عدالتی گرفتارشوند!

حال که سالها این کارگران با این امید که روزی مشمول دریافت سهام عدالت خواهند شد، روزگارخودرا سپری وبه مرحله بازنشستگی رسیده اند ، انتظاردارند که دراین مرجله ناتوانی سهام عدالت به آنان اختصاص یابد.

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار