ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

هرنقطه ازایران چه خوب ویاچه بد به هیچ وجه قابل معامله نیست!!!

0
سایت اقتصادی ایران: اگر به تاریخ نگاهی بیندازیم ، متوجه خواهیم شد که استان باارزش اسبق چهاردهم ایران(بحرین) نیزبه عنوان بی ارزش بودن ازایران جدا شد! با اینکه هموطنان ما دراین قسمت ازایران درخواست یاری می نمودند ولی همگان خاموش! ویاری دهنده ای نبود! نباید اجازه دهیم تاریخ دوباره تکرارشود! هرنقطه ازایران چه خوب باشد وچه بد متعلق به ایران است ! واین موضوع راهم اینطورمی توان تعمیم داد که هرایرانی چه خوب وچه بد باشد متعلق به ایران است ومعامله برسرآنان پذیرفتنی نیست . به امید ایرانی آباد وشکوفا امیدواریم هرگز شاهدزمزمزه های این چنینی نباشیم!
میدان گازی آرش ذخایر زیادی ندارد!؟

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: حجم ذخایر میدان آرش مشخص است و به میزانی نیست که کشورها بخواهند بر سر آن مجادله کنند، راه حل موضوع، مذاکره است.

هادی بیگی‌نژاد در گفت‌وگو با ایلنا، درباره بیانیه اخیر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس در خصوص مالکیت میدان آرش اظهار داشت: طبق آخرین توافقی که بین ایران و عربستان شکل گرفت؛ مقرر شد هر دو کشور در این باره باهم مذاکره کنند، زیرا بدون صحبت کاری پیش نمی‌رود.

وی تصریح کرد: هر سه کشور ایران، کویت و عربستان ادعاهایی بر سر این میدان دارند و در واقع اکنون میدان آرش سیاسی شده و کشورها روی آن مانور می‌دهند، ضمن اینکه میدان ذخایر زیادی ندارد که کشورها بخواهند روابط خود را تحت‌الشعاع آن قرار دهند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: حجم ذخایر میدان آرش مشخص است و به میزانی نیست که کشورها بخواهند بر سر آن مجادله کنند، راه حل موضوع، مذاکره است.

بیگی‌نژاد خاطرنشان کرد: وزارت خارجه کشور ما اعلام کرده که موضوع میدان آرش را از مسیر حقوقی پیش خواهد برد، حتی عربستان هم توافق کرده که با مذاکره کار پیش برود.

برگرفته از : https://www.iranjib.ir/shownews/115335

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار