ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://zapah.ir http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

سایت اقتصادی ایران ازنگاه رسانه های خارجی:

0

سایت اقتصادی ایران درآغازتاسیس خود با عنوان سایت اقتصادی فعالیت می نمود.اما اینک با عنوان سایت اقتصادی ایران آغازبکارنموده است. هدف از راه‌اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم.
مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است.
سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد:
http://eghtesadi1.com به کدشامد: ۱-۱-۷۵۰۰۱۴-۶۵-۰-۷
http://eghtesadiiran.comکدشامد: ۴-۰-۶۵-۷۵۰۰۱۴-۱-۱
https://eghtesadi1.irکدشامد: ۵-۰-۶۵-۷۵۰۰۱۴-۱-۱
http://eghtesadiiran.irکدشامد:۶-۰-۶۵-۷۵۰۰۱۴-۱-۱
http://eghtesadionline.com کدشامد: ۱-۱-۷۵۰۰۱۴-۶۵-۰-۸
ثبت گردیده است.
انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.
سایت اقتصادی ایران به نشانیهای:

http://zapah.ir
http://tarazmani.ir
http://eghtesa3.ir
http://ehteyaj.ir
http://adeli16559.ir
http://etabar.ir
http://koudehi.ir
http://mosabbeb.ir
http://namooneh.ir
http://namouneh.ir
https://eghtesadi1.ir
http://eghtesadiiran.ir
http://eghtesadi1.com
http://eghtesadiiran.com
http://eghtesadionline.com
قابل مشاهده است.
مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

ویدئوی نسخه قدیمی و اولیه سایت اقتصادی ایران که با عنوان سایت اقتصادی  فعالیت می نمود ازیوتیوب استخراج شده وازطریق لینک زیرقابل مشاهده می باشد:

سایت اقتصادی درنگاه رسانه های خارجی

https://www.youtube.com/watch?v=2iml8IDoH9s

هدف از راه‌اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد. به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://zapah.ir http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار