ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

همسان سازی حقوق بازنشستگان کارگری باید با هیچ شرطی اجراء شودزیرا هرگونه بهانه درعدم اجرای آن پذیرفتنی نیست:

0

تا فبل از تصویب همسان سازی حقوق بازنشستگان کارگری درمجلس شورای اسلامی، مدام ازجانب مسئولان کارگری ونیزبازنشستگان اعلام می شد که بعلت عدم حضورنمایندگانی ازجانب کارگران وبازنشستگان ، مصوباتی درجهت حمایت ازاین اقشاردرمجلس ارائه نمیشود!!! اما اکنون که مصوبه همسان سازی حقوق بازنشستگان کارگری درمجلس تحقق یافته ، به بهانه عدم اجرای آن ، برای مجلس شورای اسلامی شرط وشروط ارائه می شود!!! حال مشخص شده که اصلا” مشکل مصوبه های مجلس نبوده !، بلکه مشکل اجرای این مصوبات ازجانب مسئولان کارگری وبازنشستگان می باشد که به دنبال بهانه ای جهت عدم اجرای آن می باشند!!!

کارگران وبازنشستگان کارگری دارئی های بارزشی همچون بانک رفاه کارگران ، شرکتهای مجموعه شستا و… دراختیاردارند که بابهبود شیوه های مدیریتی می توانند ازمنافع حاصل ازآنها بنحو احسن نسبت به همسان سازی حقوق بازنشستگان کارگری اقدام نمایند!!!

مسئولان کارگری ونیزبازنشستگان بایستی همواره صداقت را مورد نظرداشته ، اگرفاقددانش ومهارت دراداره امورمربوطه می باشند به صراحت اعلام نمایند! تا افراد شایسته تری درجهت اجرای مصوبات قانونی، ازجمله همسان سازی حقوق بازنشستگان کارگری اقدام نمایند.

بایستی اضافه شود که همسان سازی حقوق بازنشستگان کارگری باید با هیچ شرطی اجراء شودزیرا هرگونه بهانه درعدم اجرای آن پذیرفتنی نیست.

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار