ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

اگربخش دندانپزشکی درمانگاههای ملکی سازمان تامین اجتماعی قادربه پرکردن دندانهای بدون نیاز به عصب کشی نمی باشد ! تظاهربه فعال بودن آنها چه مفهومی دارد؟!

0

با کمال تاسف اخیرا” مشاهده گردیده که دانپزشکان بخش دندانپزشکی سازمان تامین اجتماعی ، ازپرکردن دندانهای بدون نیاز به عصب کشی نیزخودداری نموده واعلام می نمایند که پرکردن اینگونه دندانها دراین بخش امکان پذیر نمی باشد.وقتی به مطبهای دندانپزشکان مراجعه می شود ، اعلام میشود که اینگونه دندانها مشکلات سطحی داشته وبدون نیاز به عصب کشی قابل پرکردن می باشد وبا اخذ مبلغ گزافی نسبت به پرکردنش اقدام می نمایند.

اگربخش دندانپزشکی درمانگاههای ملکی سازمان تامین اچتماعی قادربه پرکردن دندانهای بدون نیاز به عصب کشی نمی باشد ! تظاهربه فعال بودن آنها چه مفهومی دارد؟! وبه عبارتی اظهار به فعال بودن واعلام خدمات رسانی به جامعه کارگران شاغل ونیز بازنشستگان کارگری دیگرجذابیت خودرا بکلی ازدست داده ونمی تواند رضایت این اقشارجامعه را فراهم نماید!

با این وضع ادامه فعالیت این بخش ازدرمانگاهها نه تنها به نفع کارگران شاغل وبازنشسته نمی باشد ، بلکه به زیان سازمان تامین اجتماعی نیز می باشد، بجهت اینکه فقط هزینه های بیموردوغیرمنطقی را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می نماید. البته این موضوع را نمی توان نادیده گرفت که فقط دندانپزشکان این بخش بجهت عدم پذیرش بیمارومعرفی آنان به درمانگاهها ی خصوصی ونیز مطب های دندانپزشکی سودسرشار نصیب آنان می گردد.

سازمان تامین اجتماعی بایستی به صراحت اعلام نماید که بخشهای دندانپزشکی درمانگاههای ملکی سازمان تامین اجتماعی  جهت رفاه کارگران شاغل وبازنشستگان کارگری ایجاد شده یا جهت تامین منافع دندانپزشکان احداث شده است ؟!

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار