ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی درهنگام تمدید قرارداد با آتیه سازان حافظ خدمات دندانپزشکی را نیزلحاظ نمایند:

0

سایت اقتصادی ایران: کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی درهنگام تمدید قرارداد با آتیه سازان حافظ خدمات دندانپزشکی را نیزلحاظ نمایند،زیرا هزینه های سرسام آورخدمات دندانپزشکی موجبات نگرانی خیل عظیم بازنشستگان کارگری سازمان تامین اجتماعی وخانواده آنان را فراهم نموده است.

بازنشستگان کارگری بجهت کهولت سن لاجرم بایستی ازمراقبتهای درمانی بیشتری برخوردارشوند. مراقبت ازدهان ودندان ازجمله آنان می باشد که نیازبه درمان آن بایستی از اهداف اصلی کانون بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی درزمان انعقاد قرارداد با بیمه آتیه سازان حافظ قرارگیرد.

حال که درمانگاههای ملکی سازمان تامین اجتماعی قادربه ارائه خدمات دندانپزشکی بهتربه بیمه شدگان این سازمان نمی باشند، لااقل مسئولین کانون بازنشستگان این سازمان ،راهکاری مناسب جهت ارائه خدمات مناسب وبهتردندانپزشکی راموردنظرقرارداده وبا انعقاد قرارداد مفیدبا بیمه آتیه سازان حافظ ، نگرانی بازنشستگان کارگری سازمان تامین اجتماعی وخانواده آنان را مرتفع نمایند.

 

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار