ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

از نظر شاخص‌های کمّی، سطح نابرابری در ایران در ردیف کدام دسته از کشورها قرار می‌گیرد؟

0

سایت اقتصادی ایران به نقل ازفردای اقتصاد: احساس بسیاری از مردم این است که از جمله نارسایی‌های اقتصاد ایران، نابرابری زیاد یا اصطلاحاً اختلاف طبقاتی بالاست. اما به لحاظ شاخص‌های کمّی سطح نابرابری در ایران در ردیف کدام دسته از کشورها قرار می‌گیرد و کیفیت توزیع درآمد در ایران از چه خواصی برخوردار است؟

چندی پیش مرکز آمار ایران جزئیات ضریب جینی را به عنوان یکی از شاخص‌های اصلی سنجش نابرابری منتشر کرد. گزارشی که نشان از اندکی کاهش در این شاخص طی سال گذشته می‌داد. اما وضعیت کلی ایران نسبت به سایر کشورهای جهان چگونه است؟

در این قسمت از برنامه تحلیل اول علاوه بر بررسی ضریب جینی برای نقاط مختلف دنیا، معیارهای دیگری از نمایش نابرابری را هم بررسی می‌کنیم و سپس، با مرور کوتاهی بر رابطه نابرابری و تولید سرانه، به اهمیت کیفیت و عوامل نابرابری در پیامدهای آن می‌پردازیم.

برگرفته از : https://www.fardayeeghtesad.com/news/29547

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار