ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

بانک رفاه غیر دولتی است و نباید واگذار شود:

0

نامه کانون عالی کارمندان بازنشسته تأمین اجتماعی به مجلس: بانک رفاه غیر دولتی است و نباید واگذار شود.

رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی در نامه‌ای خطاب به مجلس نوشت: مفهوم غیردولتی در مورد سازمان تأمین اجتماعی صد درصد واقعی است چراکه هیچ اتکا مالی به خارج از سازمان نداشته و همواره با منابع خود اداره می‌شود و این وجه تمایز مشخص این سازمان، با سایر نهادهای عمومی دیگر است.

به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل ازایلنا، عباسعلی سلطانی کیا (رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی) در نامه‌ای به عبدالرضا مصری (نایب رئیس مجلس شورای اسلامی) به تصمیمِ واگذاریِ بانک رفاه انتقاد کرد.

در بخش‌هایی از این نامه آمده است: «سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است که با توجه به تأمین سرمایه اولیه توسط بیمه شدگان صندوق تأمین اجتماعی و تدریجا با ورود بیمه شدگان جدید و همچنین فعالیت‌های اقتصادی متنوع درحوزه‌های مختلف، ارزش سرمایه در این سازمان به مرور حفظ و افزایش یافته است، تا جایی‌که به عنوان حامی مالی دولت‌ها در دهه‌های اخیر بوده و از طلبکاران اصلی آن‌ها محسوب می‌شود.»

وی تأکید کرد: «مفهوم غیردولتی در مورد سازمان تأمین اجتماعی صد درصد واقعی است چراکه هیچ اتکا مالی به خارج از سازمان نداشته و همواره با منابع خود اداره می‌شود و این وجه تمایز مشخص این سازمان، با سایر نهادهای عمومی دیگر است.»

سلطانی کیا در بخش دیگری از این نامه نوشت: «در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات متأسفانه تلقی دولتی بودن بانک رفاه کارگران موجب شده این بانک که متعلق به ذی‌نفعان خصوصی سازمان است، مکلف به واگذاری ۶۷ درصد سهام به اشخاص حقیقی وحقوقی شود، در حالیکه اساسا سهام بانک شمولیت دولتی بودن ندارد تا اجرای اصل ۴۴ درخصوص آن مصداق یابد.»

در انتهای این نامه از نمایندگان مجلس درخواست شده که در اجرای حکم مندرج در بند ۳ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری، در خصوص بانک رفاه کارگران مصر باشند. با استناد به این بند در این نامه آمده است که «اندوخته‌های بیمه‌ای سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی اموال متعلق به مردم است و باتوجه به لزوم تداوم خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران مشمول قانون تأمین اجتماعی در سراسر کشور و به ویژه مناطق محروم و کم برخوردار و ضرورت حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر بیمه‌ای، سازمان تأمین‌اجتماعی مجاز به حفظ کل سهام خود در بانک رفاه کارگران باشد.»

برگرفته از : https://www.ilna.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید