ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

چرا منوی تسهیلات مستمری بگیران به ناگهان ازسامانه سازمان تامین اجتماعی حذف گردید؟!!!

0

سازمان تامین اجتماعی*مستمری بگیر محترم شما در قرعه کشی دریافت تسهیلات قرض الحسنه ۲۰ میلیون تومانی برگزیده شده اید. برای تکمیل ثبت نام، حداکثر تا تاریخ ۲۷ شهریور فرصت دارید به سامانه https://eservices.tamin.ir منوی تسهیلات مستمری بگیران مراجعه نموده و ثبت نام خود را نهایی نمایید.

همانطوریکه ملاحظه می شود پیامک فوق توسط سازمان تامین اجتماعی برای برگزیدگان قرعه کشی دریافت تسهیلات قرض الحسنه ۲۰میلیون تومانی ارسال گردیده وازآنان خواسته شده جهت تکیل ثبت نام حداکثر تاتاریخ ۲۷شهریوربه سامانه مذکورمراجعه نمایند.

هنگام ارسال پیامک برای برگزیدگان قرعه کشی دریافت تسهیلات قرض الحسنه ۲۰میلیون تومانی ، منوی تسهیلات مستمری بگیران درسامانه سازمان تامین اجتماعی قابل مشاهده ولی امکان ورودمیسرنبود،اما پس ازمدتی منوی  تسهیلات مستمری بگیران ازاین سامانه حذف گردید.

اینک این پرسش مطرح است ، با توجه به حذف منوی تسهیلات مستمری بگیران ازسامانه سازمان تامین اجتماعی ، برگزیدگان قرعه کشی دریافت تسهیلات ۲۰میلیون تومانی برای تکمیل ثبت نام به کجا مراجعه نمایند؟

توضیح اینکه لحظاتی بعد منوی تسهیلات مستمری بگیران درسامانه سازمان تامین اجتماعی مجددا” قابل مشاهده ولی همچنان دارای اختلال وپیام در حال حاضر امکان ادامه ثبت تسهیلات وجود ندارد. منتظر اطلاع رسانی باشید ، اعلام می شود.

به‌هرحال برگزیدگان قرعه کشی دریافت تسهیلات ۲۰میلیون تومانی بی صبرانه منتظرتعیین وضعیت خود می باشند!

مژده : پس ازبررسیهای بعمل آمده ، مشخص گردید منوی تسهیلات مستمری بگیران درسامانه سازمان تامین اجتماعی مجددا” قابل مشاهده وبرای ادامه ثبت تسهیلات جهت برگزیدگان قرعه کشی دریافت تسهیلات ۲۰میلیون تومانی مهیا می باشد.

سایت اقتصادی ایران

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید