ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

فاصله طبقاتی میان خانوارها طی سال گذشته اندکی کاهش یافت:

0
مرکز آمار ایران؛

فاصله طبقاتی میان خانوارها طی سال گذشته اندکی کاهش یافت.

در سال گذشته سهم بیست درصد کم‌هزینه‌ترین و پرهزینه‌ترین جمعیت به ترتیب ۶٫۰۱ و ۴۶٫۲۱ درصد است.

به گزارش سایت اقتصادی ایران به نقل از ایلنا، طبق گزارش مرکز آمار ایران فاصله طبقاتی میان خانوارهای ایرانی در سال جاری به نسبت سال گذشته اندکی کاهش یافته است.

طبق این گزارش، در سال ۱۴۰۱ ضریب جینی (شاخص اصلی شکاف طبقاتی که بین صفر{حداقل} و یک{حداکثر} قرار دارد) خانوارهای کل کشور ۰٫۳۸۷۷ بود که در مقایسه با سال قبل ۰.۰۰۶۱کاهش نشان می‌دهد. همچنین ضریب جینی خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۰٫۳۶۹۶ و ۰٫۳۶۴۳ است که نسبت به سال قبل به ترتیب ۰٫۰۰۶۱ کاهش نشان می‌دهد.

در سال گذشته سهم بیست درصدِ کم‌هزینه‌ترین و پرهزینه‌ترین جمعیت به ترتیب ۶٫۰۱ و ۴۶٫۲۱ درصد است.

همچنین در سال ۱۴۰۱ در مناطق شهری سهم بیست درصد کم هزینه‌ترین و پرهزینه‌ترین جمعیت به ترتیب ۶٫۵۹ و ۴۴٫۹۰ درصد و در مناطق روستایی سهم بیست درصد کم هزینه‌ترین و پرهزینه‌ترین جمعیت به ترتیب ۶٫۸۹ و ۴۴٫۶۱ درصد بوده است.

بالاترین و پایین‌ترین استان‌ها

در سال ۱۴۰۱ در مناطق شهری کمترین ضریب جینی در استان کرمان (۰٫۲۷۰۰) و بالاترین ضریب جینی در استان سیستان و بلوچستان (۰٫۴۶۴۷) مشاهده می‌شود.

همچنین در مناطق روستایی کمترین ضریب جینی مربوط به استان ایلام (۰٫۲۳۵۴) و بیشترین ضریب جینی مربوط به استان همدان (۰٫۳۹۱۳) است.

گفتنی است ضریب جینی در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ حدودا بیش از ۰٫۴۰۱ بوده که طی سه سال ۰٫۰۱۲ کاهش نشان می‌دهد.

منبع : https://www.ilna.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید