ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

کارآفرین کیست؟

0

در این ویدئو جواب یکی از بزرگ‌ترین اقتصاددان‌های قرن بیستم، جوزف شومپیتر را به این جواب می‌شنویم.

شومپیتر نقش کارآفرین در اقتصاد را بسیار مهم می‌داند و آن‌ها را قلب نوآوری و رشد اقتصادی می‌داند. از نظر او صرف صاحب کسب و کار بودن کسی را تبدیل کارآفرین نمی‌کند بلکه زمانی فردی کارآفرین است که نوآوری می‌کند، محصولات کنونی را با قیمت بهتری ارائه می‌دهد یا روش‌های جدیدی برای تولید پیدا می‌کند.

منبع : https://www.fardayeeghtesad.com/news/28857

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید