ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

معجزات و فجایع اقتصادی چگونه رقم می‌خورند؟

0

مرور تاریخچه اقتصادها نشان می‌دهد وضعیت رشد اقتصادی تا چه حد روی رفاه شهروندان تأثیرگذار است.

سایت اقتصادی ایران به نقل ازفردای اقتصاد: رشد اقتصادی صرفاً یک عدد نیست، بلکه تقریبی است از بهبود رفاه و سلامتی و رضایت یک جامعه از زندگی. مسیرهای متفاوت رشد اقتصادی کشورها باعث شده هم‌زمان شاهد معجزات و فجایع اقتصادی در سرتاسر جهان باشیم.

آیا کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند می‌رسند یا بیشتر عقب می‌مانند؟ به عبارت دیگر، آیا در طول زمان بین استانداردهای زندگی در کشورهای مختلف واگرایی وجود دارد یا همگرایی؟ در قسمت اول از بسته رشد اقتصادی در فصل سوم سواد اقتصادی، به اهمیت این موضوع در اقتصاد کشورها می‌پردازیم. برای این که بدانید چه عواملی رشد اقتصادی را رقم می‌زنند، قسمت‌های بعدی این سریال را دنبال کنید.

منبع : https://www.fardayeeghtesad.com/news/28835

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید