ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

آنتی‌بیوتیک در صورت فراموشی چگونه باید مصرف شود؟

0

یک پزشک عمومی گفت: در صورت فراموش کردن مصرف یک دوز آنتی‌بیوتیک باید اقداماتی را انجام دهید تا اثربخشی درمانی حفظ شود.

دکتر عماد حاجی‌نژاد گفت: به عنوان اقدام اولیه برای فردی که پزشک برایش آنتی‌بیوتیک تجویز کرده است، باید به خاطر داشت که هر چه سریع‌تر آنتی‌بیوتیک مصرف شود. اگر فرد متوجه شد دوزی را فراموش کرده است، باید به پزشک خود مراجعه کند یا به داروخانه محلی برود تا راهنمایی دریافت کند. پزشک ممکن است فرد را راهنمایی کند که آیا باید دوز اضافی مصرف کند یا باید برنامه درمانی تغییر کند.

او افزود: در ادامه روند درمان باید دقت بیشتری به دوز‌ها و زمان‌بندی مصرف دارو داشت. مصرف صحیح آنتی‌بیوتیک‌ها به جلوگیری از مقاومت دارویی کمک می‌کند و سلامت عمومی جامعه را حفظ می‌کند. باید به خاطر داشت که آنتی‌بیوتیک‌ها باید همیشه به دقت و به توصیه پزشک مصرف شوند.

این پزشک بیان کرد: به‌طورکلی اگر تنها یک دوز فراموش شده باشد؛ برای مثال در صورت ۸ ساعتی بودن مصرف دارو فرد باید ساعت ۸ صبح دارو را مصرف می کرده است، اما فراموش کرده و ناگهان ساعت ۱۰ صبح به خاطر آورده که باید دارو را مصرف کند؛ باید دوز بعد همان ساعت ۴ عصر مصرف شود. اما چنانچه این فاصله بیشتر باشد ممکن است پزشک مجبور به تعویض برنامه دارویی شود.

او ادامه داد: یعنی می‌توان گفت اگر فاصله یادآوری با زمانی که باید دارو مصرف شود، کم بوده و تنها یک دوز فراموش شده است، همان موقع باید آنتی بیوتیک مصرف شود و طبق برنامه قبلی ادامه پیدا کند؛ اما چنانچه فاصله زمانی زیاد بود یا بیشتر از یک دوز فراموش شده بود، بهتر است جهت تعویض برنامه درمانی با پزشک معالج مشورت شود.

منبع : https://www.yjc.ir/fa/news/8538791

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید