ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

تلقین ابرتورم به مردم باعث سوءاستفاده سوداگران می شود:

0

اینکه ابرتورم اتفاق می افتد شکی نیست اما جنس آن در ایران و دیگر کشور ها فرق می کند.

در صورت تمایل جهت تبلیغات در وبسایت،

می‌توانیدبا مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران تماس حاصل نمایید.

پست الکترونیک: mradeli@yahoo.com

تلفنهای تماس: ۰۹۲۱۴۰۲۹۷۵۳

                      ۰۹۹۸۱۴۸۰۴۱۴

سایت اقتصادی ایران به نقل از فردا – ابرتورم و احتمال خطرات آن همه را نگران کرده است و با دست فرمان فعلی دولت در کنار تجربه هایی که در حذف ارز۴۲۰۰ به جا گذاشتند بنظر می رسد ابرتورم چندان از ما دور نیست و افزایش قیمت ها در سال ۱۴۰۲ و سال آینده قابل توجه خواهد بود. اما سوال اساسی در این بین این است که به واقع ابرتورم چیست و ظهور آن در ایران با دیگر کشور ها چه تفاوت هایی را دارد؟ زیرا در ایران با یک اقتصاد معمولی و طبیعی مواجه نیستیم و تاثیرات تحریمی و سوءمدیریت ها وضعیتی بغرنج در اقتصاد ایران به وجود آورده که مسلما تعاریف اقتصادی از جمله ابرتورم نیز در آن متفاوت اند.

آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد، در آغاز درباره ابرتورم احتمالی در ایران به فردا گفت: ابرتورم را اگر برای یک کشور اروپایی یا کشورهای آمریکا لاتین، بخواهیم درنظر بگیریم به این شکل است که یک مدت تورم نداشته اند یا تورم های صد درصدی داشته اند اما یک مدت کوتاه تورم مشخصی را تجربه کرده اند. زاییده این امر بی نظمی پولی و درماندگی دولت در تامین هزینه هایش است اما وقتی در مورد ایران صحبت می کنیم هیچکدام از ابرتورم های جهان در مختصات ایران قرار نمی گیرد. مشکل کشور ما تحریم و سوءمدیریت هاست، آن کشور ها به خاطر سوءمدیریت به ابرتورم برنخورده اند. اما فرض که ما دچار ابرتورم هم شدیم، نگرانی چیست؟یک درآمد نفتی تزریق می شود و مسئله اش فرق می کند. اینکه ابرتورم اتفاق می افتد شکی نیست اما جنس آن در ایران و دیگر کشور ها فرق می کند.

وی در ادامه درباره تاثیر تحریم ها در ایجاد ابرتورم افزود: آیا ما دچار ابرتورم می شویم؟ اگر درگیر شدیم به فروپاشی اقتصادی منتهی می شود؟ بنظر من باید اول ابرتورم را در ایران تعریف کنیم که با چه نرخ هایی درگیر ابرتورم می شویم و عامل آن چیست؟مسلما عامل آن صرفا بی انضباطی دولت در شرایط کاهش درآمد ها نیست و تحریم ها اثر دارند. ابرتورم نیز ما را به فروپاشی اقتصادی نمی رساند. بنظر من پاشنه آشیل این مسئله تحریم هاست، یعنی تحریم ها نردبان اقتصادی را روی پایه لرزان قرار می دهد، نتیجتا تا به یک شرایط ثبات در اقتصاد نرسیم و اعتماد سازی سیاست خارجی صورت ندهیم، صحبت از برنامه توسعه اصلا معنی ندارد، نبابراین ما باید سراغ رفع تحریم برویم و با دور زدن ها صرفا یک مدت زمان می خریم اما دلیل نمی شود که رفع تحریم را نادیده بگیریم. تحریم ها اثر خود را گذاشته اند و با دور زدن حل نمی شوند.

بغزیان در پایان درباره سوءاستفاده خبری از ابرتورم گفت: دوستانی صحبت از ابرتورم و انتظارات تورمی می کنند و اینگونه تداعی می کنند که تورمی عظیم در راه است و نشانه های عظیمی دیده می شود و…. این افراد همه را از برنامه ریزی ناامید می کنند و حتی ایجاد جو می کنند که اگر مثلا لبنیات ۱۵درصد افزایش یافت تعجب نکنید بلکه یک اتفاق طبیعی جلوه کند. این تلقین تورم به مردم باعث سوءاستفاده کسانی می شود که افزایش قیمت می دهند. مثلا دلار الان تغییر نکرده است اما از اول سال ۱۰الی ۲۵درصد افزایش قیمت برخی کالاها را دارید؛ چطور است که افزایش دلار باعث افزایش قیمت می شود اما کاهش آن باعث کاهش قیمت ها نمی شود؟ این وضعیت مردم را درگیر ذهن سوداگر کرده است. آلمان چهل سال تورم نداشت چون خواست دولت بر این بود که قیمت ها را مدیریت کند، نه اینکه دستوری عمل کند اما در کنار آن ارشادی عمل کرد. الان در ایران می گویند قیمت گذاری دستوری ما را به اینجا رسانده است اما اگر همین قیمت گذاری هم نباشد آن وقت از سودجوها و محتکرین انتظار داشته باشیم قیمت ها را تنظیم کنند؟

منبع : https://www.fardanews.com

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید