ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

ذی‌نفعان تورم برای کشور تصمیم‌گیری می‌کنند:

0
دکتر روح الله ابوجعفری، اقتصاددان و مشاور وزیر اقتصاد؛

ذی‌نفعان تورم برای کشور تصمیم‌گیری می‌کنند.

گفتینو ، سامانه چت آنلاین برای ارتباط با مشتریان است.

سایت اقتصادی ایران به نشانیهای : https://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir و http://eghtesadiiran.com

ازسامانه گفتینو برای ارتباط با کاربران خود استفاده می کند،شما هم می توانید یک سامانه گفتگو برای کسب و کار خود، به سادگی ایجاد نمایید.

در صورت تمایل جهت تبلیغات در وبسایت،

می‌توانیدبا مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران تماس حاصل نمایید.

پست الکترونیک: mradeli@yahoo.com

تلفنهای تماس: ۰۹۲۱۴۰۲۹۷۵۳

                      ۰۹۹۸۱۴۸۰۴۱۴

ابوجعفری گفت: بازندگان تورم رسانه‌ای ندارند که صدایشان شنیده شوند، این افراد معمولا لِه می‌شوند.

منبع : https://www.90eghtesadi.com/Content/Detail/2152227

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید