ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

چگونگی تماس با مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران:

0

تماس با مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران به طرق زیرامکان پذیر می باشد:

پستهای الکترونیک؛

info@eghtesadi1.ir

info@eghtesadiiran.ir

info@eghtesadiiran.com

mradeli@yahoo.com

mradeli@yandex.com

mradeli@mail.ru

mradeli37@gmail.com

mradeli@hotmail.com

mradeli@aol.com

mradeli@vatanmail.ir

mradeli@iran.ir

وتلفنهای تماس؛

۰۹۲۱۴۰۲۹۷۵۳

۰۹۹۸۱۴۸۰۴۱۴

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir https://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
رفتن به نوار ابزار