ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

پرسش و پاسخ درباره افزایش حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران:

0

آیا مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش دستمزدها در سال ۱۴۰۲ منتشر شده است؟

تبلیغات سایت اقتصادی ایران:

سایت اقتصادی ایران به اطلاع می رساند:در صورت تمایل جهت تبلیغات در وبسایت،

می‌توانیدبا مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران تماس حاصل نمایید.

پست الکترونیک: mradeli@yahoo.com

تلفنهای تماس: ۰۹۲۱۴۰۲۹۷۵۳

                         ۰۹۹۸۱۴۸۰۴۱۴

پاسخ: خیر. اما براساس اعلام منابع معتبر از شورای‌عالی کار افزایش دستمزدها در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر می‌باشد:

  • کلیه سطوح مزدی (اعم از حداقل دستمزد یا سایر سطوح مزدی) در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۱٪ + روزانه مبلغ ۸۳.۵۹۶ ریال افزایش یافت.
  • حداقل دستمزد روزانه ۱.۷۶۹.۴۲۸ ریال تعیین شد (مبلغ ۵۳.۰۸۲.۸۴۰ ریال در ماه ۳۰ روزه و مبلغ ۵۴.۸۵۲.۲۶۸ ریال در ماه ۳۱ روزه).
  • همچنین مبلغ کمک هزینه مسکن ماهانه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال پیشنهاد شد.
  • مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار نیز ماهانه ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین شد.
  • مبلغ کمک هزینه عائله مندی ماهانه ۵.۳۰۸.۲۸۴ ریال به ازای هر فرزند).
  • پایه سنوات روزانه ۷۰.۰۰۰ ریال (ماه ۳۰ روزه ۲.۱۰۰.۰۰۰ ریال، ماه ۳۱ روزه ۲.۱۷۰.۰۰۰ ریال) تعیین شد.

مبلغ قطعی و سایر جزئیات در قالب بخشنامه مزد ۱۴۰۲ ابلاغ خواهد شد.

جداول حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲

آیا پایه سنوات سال ۱۴۰۲ همان مبلغ سال ۱۴۰۱ است؟

پاسخ: کارگرانی که سابقه کار آنها در سال ۱۴۰۲ در همان کارگاه به ۳۶۵ روز رسیده، روزانه مبلغ ۷۰.۰۰۰ ریال دریافت خواهند کرد.

اما کارگرانی که در سال ۱۴۰۱ پایه سنوات دریافت می‌کرده‌اند و هنوز در همان کارگاه مشغول به کار هستند، ابتدا از ۲۱٪ افزایش ( نسبت به ۷۰.۰۰۰ ریال) برخوردار می‌شوند و سپس مبلغ ۷۰.۰۰۰ ریال را بشرح که توضیح داده شد، دریافت خواهند کرد.

گفته می‌شود که درصد ۲۱٪ فقط باید روی سایر سطوح مزدی اعمال شود. یعنی حداقل دستمزد ها ۲۷٪ افزایش داشته اند و بقیه ۲۱٪ ، آیا این درسته؟

پاسخ: برابر مصوبه شورای عالی کار، در سال ۱۴۰۲ کلیه سطوح مزدی (اعم از حداقل دستمزد یا سایر سطوح مزدی) به میزان:

《۲۱٪ + روزانه ۸۳.۵۹۶ ریال نسبت به آخرین مزد روزانه سال ۱۴۰۱》

افزایش خواهند یافت.

در اینخصوص تفاوتی بین حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی وجود ندارد.

آیا مبلغ کمک هزینه مسکن در سال ۱۴۰۲ قطعی است؟

پاسخ: خیر، قانونا مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران، از سوی شورای عالی کار تعیین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد. لذا مادامی‌که این مبلغ به تصویب هیات وزیران نرسیده است، قابل پرداخت نمی باشد.

میزان افزایش پایه سنوات در سال ۱۴۰۲ چقدر است؟

پایه سنوات من در سال ۱۴۰۱ روزانه ۷۰.۰۰۰ ریال بوده. یعنی از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ روزی ۷۰.۰۰۰ ریال پایه سنوات گرفتم. آیا از اول فروردین ۱۴۰۲ مبلغ پایه سنوات من میشه ۱۴۰.۰۰۰ ریال؟

پاسخ: اگر هنوز در همان کارگاه مشغول به کار هستید خیر، پایه سنوات شما از ابتدای سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۸۴.۷۰۰ ریال افزایش خواهد یافت.

سپس از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ روزانه مبلغ ۱۵۴.۷۰۰ ریال پایه سنوات دریافت خواهید کرد.

افزایش مبلغ روزانه دستمزدها در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۸۳.۵۹۶ ریال صحیح است یا روزانه ۸۳.۵۹۶ تومان؟

پاسخ: طبق اعلام منابع معتبر در شورای عالی کار، افزایش 《۲۱٪ + روزانه ۸۳.۵۹۶ ریال نسبت به آخرین مزد روزانه سال ۱۴۰۱》صحیح است.

شرکت ما در پایان هر سال تمامی حق و حقوق رو پرداخت میکند. سنوات، مانده مرخصی و …آیا باز هم باید پایه سنوات سال قبل ۲۱٪ افزایش بخورد و بعد عدد ۲۱۰ هزار تومان پایه سنوات اضافه بشود؟

پاسخ: از ابتدای سال ۱۴۰۲ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

مزد سنوات (پایه سنوات ) که در سال ۱۴۰۱ به کارگران پرداخت می‌شده‌است، در صورت تداوم اشتغال کارگر در همان کارگاه، از ابتدای سال ۱۴۰۲ مشمول افزایش ۲۱ درصد می‌شود.

کسی که در سال ۱۴۰۱ بیمه بیکاری با حقوق پایه دریافت می‌کرده، آیا در سال ۱۴۰۲باحقوق پایه ۱۴۰۲ بیمه بیکاری دریافت میکند یا همان حقوق پایه ۱۴۰۱را خواهد گرفت؟

پاسخ: در هر حال مجموع دریافتی‌مقرری‌بگیران بیمه بیکاری نباید از حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ کمتر باشد.

بنابراین حداقل مقرری بیمه بیکاری در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۳.۰۸۲.۸۴۰ ریال خواهد بود.

اگر حقوق ثابت فردی در سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده باشد، حقوق وی در سال ۱۴۰۲ به چه صورتی افزایش خواهد یافت؟

پاسخ: چنانچه حقوق ماهانه وی ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده، بنابراین مزد وی در سال ۱۴۰۱ روزانه ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده است که با افزودن ۲۱٪ + روزانه ۸۳.۵۹۶ ریال، در سال ۱۴۰۲ مزد روزانه وی مبلغ ۲.۵۰۳.۵۹۶ ریال خواهد بود.

گفته می‌شود که در جلسه شورایعالی کار، مصوبه‌ای به امضاء وزیر کار رسیده که اگر در طول سال ۱۴۰۲ روند تورمی مانند سال ۱۴۰۱ بود ( یعنی تورم خارج از پیش‌بینی دولت باشد) در طول سال ۱۴۰۲ مجددا ترمیم حقوق برای کارگران مشمول قانون کار، در دستور کار شورایعالی کار قرار بگیرد. سوالی که دارم این است که آیا این وعده، شدنی هست؟

پاسخ: قانونا با توجه به ضروریات و حوائج زندگی یک خانواده کارگری، حداقل دستمزد و تاثیر آن بر سایر سطوح مزدی “هر یک سال یکبار” تعیین شده و پس از تصویب شورای عالی کار به اجرا گذاشته می شود. لذا قانونا تعیین حداقل دستمزد و تاثیر آن بر سایر سطوح مزدی هر یک سال “فقط یکبار” تعیین می گردد.

برگرفته از : https://shenasname.ir/doctrin/52471

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir https://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
رفتن به نوار ابزار