ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

درگاه پرداخت سیزپی برای چیست؟

0

سیزپی، سامانه ارائه درگاه پرداخت اینترنتی در بستری امن است و تیم پشتیبانی ۲۴ ساعته در هر ساعت از شبانه روز پاسخگوی پذیرندگان می باشد. از قابلیت های درگاه پرداخت سیزپی امکان گزارشگیری های متنوع از تراکنش ها و گزارشگیری از وضعیت تراکنش ( موفق، ناموفق،تسویه شده) می باشد. در هنگام انجام تراکنش یک SMS واریزی برای پذیرنده ارسال می گردد که حاوی مبلغ واریز و شماره ارجاع است. این درگاه نه تنهابرای شرکت ها و مجموعه ها که برای اشخاص حقیقی نیز قابل استفاده است و برای نقل وانتقال وجه می توان از آن استفاده کرد در این حالت نیازی به افشای شماره کارت برای دیگران نمی باشد. درگاه پرداخت سیزپی قابل استفاده به جای دستگاه های پوز می باشدو در راستای حفظ محیط زیست و حذف رسید کاغذی می توان گفت این درگاه جایگزین مناسبی است. چنانچه شخصی نیاز به تسهیم وجوه داشت از طریق درگاه پرداخت سیزپی این امکان برایش میسر می شود. با تسهیم وجه در واقع  مشتریان خواهند توانست بسته به سیاست مدیریتی و مالی خود، میزان سهم شرکا و همچنین شماره حساب‌های ذی نفعان راتعریف نمایند. با انجام این کار، سیستم به صورت اتوماتیک تمام تراکنش‌های مالی راکنترل کرده و گزارش کلیه انتقالات مالی انجام گرفته را از طریق پنل کاربری مخصوص در اختیار مدیران قرار می‌دهد. از ویژگیهای مهم دیگر این سامانه، عدم نیاز به ارسال درخواست تسویه می باشد، کلیه تسویه ها در سیکل شاپرک و به صورت خودکار انجام می شود.
آشنایی بیشتر باسیزپی : https://www.sizpay.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید