ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

تجربه نشان داده هر گزینه‌ اقتصادی که شفافیت و رقابت را خدشه‌دار کند، بدون تردید محکوم به شکست خواهد بود:

0

کوپن یا پول نقد؟

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد می‌گوید: تا زمانی که کالابرگ الکترونیک، آماده نشود، حمایت از مردم، به صورت پرداخت نقدی یارانه ادامه خواهد یافت و دولت تا مطمئن نباشد که شیوه حمایتی به صورت کالابرگ، قابل تعمیم به کل کشور است، فعلاً از شیوه حمایتی قدیم، یعنی واریز وجه به حساب سرپرستان خانوارها، استفاده خواهد کرد.

 به نظر می‌رسد هنوز دولت بر سر احتمال موفقیت طرح کالابرگ الکترونیک کالاهای اساسی به جمع‌بندی عملیاتی نرسیده و به همین دلیل فعلا  قرار است طرح به صورت پایلوت و آزمایشی اجرا و میزان اتکای به آن راستی‌آزمایی شود. نکته مهم این است که به فرض استقرار نظام کالابرگ الکترونیک، دولت باید سیاست اقتصادی خود را شفاف کند که آیا قرار است این کالابرگ‌ها همانند یارانه‌های نقدی سال‌ها ادامه پیدا کند؟

مهم‌تر اینکه توزیع کالاهای اساسی با کالابرگ، باز هم یک نوع قیمت‌گذاری دولتی به شمار می‌رود و همچنان شکاف بین قیمت دولتی و آزاد حفظ خواهد شد. این یک چالش جدی است که می‌تواند در آینده دولت را گرفتار سازد. از این جهت انتظار می‌رود سیاستگذار همزمان با اعمال سیاست کالابرگ، به فکر ایجاد شفافیت و کاهش دخالت در اقتصاد باشد.

فراموش نکنیم که کار دولت‌ها تغییر شیوه توزیع یارانه‌ها با انگیزه ثبات قیمت‌ها نیست، بلکه هدف باید این باشد که تورم کاهش یابد و تک رقمی شود و ثبات به اقتصاد و بازار برگردد تا قدرت از دست رفته پیش‌بینی آینده اقتصاد، احیا شود. تجربه نشان داده هر گزینه‌ اقتصادی که شفافیت و رقابت را خدشه‌دار کند، بدون تردید محکوم به شکست خواهد بود.

برگرفته از : https://banker.ir/p

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید