ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

اگر قرار باشد پرداخت مستمری‌های جدید بعد از بیستم اردیبهشت ماه آغاز شود، باید همین هفته افزایش مستمری بازنشستگان در هیات دولت به تصویب برسد و برای اجرا ابلاغ شود:

0

هیات دولت «افزایش مستمری بازنشستگان» را مصوب کند.

بازنشستگان کارگری می‌گویند: انتظار داریم همین هفته افزایش مستمری در هیات دولت به تصویب برسد.

بازنشستگان کارگری در تماس با خبرنگار ایلنا، از انتظار برای تصویب افزایش مستمری به اضافه‌ی متناسب‌سازی در هیات دولت خبر دادند. از قرار، بیش از ده روز است که سازمان تامین اجتماعی مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان را برای تصویب نهایی به هیات دولت ارسال کرده است؛ در عین حال، وزیر کار و مدیرعامل سازمان وعده داده‌اند تا پایان اردیبهشت افزایش مستمری‌ها تصویب و اعمال می‌شود.

مروتی (بازنشسته‌ی کارگری) در این رابطه می‌گوید: اگر قرار باشد پرداخت مستمری‌های جدید بعد از بیستم اردیبهشت ماه آغاز شود، باید همین هفته افزایش مستمری بازنشستگان در هیات دولت به تصویب برسد و برای اجرا ابلاغ شود؛ در غیر این صورت، افزایش‌ها به حقوق اردیبهشت ماه نمی‌رسد.

به گفته وی، هیات دولت باید موضوع افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیرانِ کم درآمد سازمان تامین اجتماعی را در اولویت قرار دهد و در همین هفته در اولین برنامه‌های کاری خود بگنجاند.

بازنشستگان همچنین انتظار دارند مابه‌التفاوت فروردین ماه و اضافات متناسب‌سازیِ سال جدید را با افزایش حقوق اردیبهشت دریافت کنند.

برگرفته از : https://www.ilna.news

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید