ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

ثبت سایت اقتصادی ایران درپایگاههای خبری به نشانی:http://peyvandha.ir/5-2.htm

0

ضمن تشکرازمدیریت سایت پیوندها درجهت ثبت سایت اقتصادی ایران در پر بازدید ترین،بزرگترین و معتبرترین سایت کشور .بدینوسیله به بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی اعلام می گردد که همواره سایت اقتصادی ایران درسایت پیوندها ، به نشانی زیر قابل رویت می باشد:

http://peyvandha.ir/5-2.htm

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران – محمدرضا عادلی مسبب کودهی

 

 

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir https://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
رفتن به نوار ابزار