ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

تصویب واگذاری ۹۰ هزار میلیارد تومان دارایی به سازمان تامین اجتماعی:

0

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مقرر شد، دولت از طریق واگذاری سهام شرکت های بورسی و غیربورسی به میزان ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی تسویه کند.

به گزارش ایلنا، رحیم زارع (سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱) ضمن اشاره به اینکه نمایندگان ۹۰ هزار میلیارد تومان برای تادیه دیون سازمان تامین اجتماعی مصوب کردند، گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مقرر شد، دولت از طریق واگذاری سهام شرکت های بورسی و غیربورسی بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی تسویه کند.

از قرار معلوم رقم پیشنهادی کمیسیون تلفیق برای این واگذاری ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است اما درنهایت ۹۰ هزار میلیارد تومان مصوب شد.

منبع : https://www.ilna.news

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir https://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
رفتن به نوار ابزار