ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی

چگونگی استفاده صاحبان کالاوخدمات ازسایت اقتصادی ایران جهت معرفی کالا وخدمات خود:

0

صاحبان کالاوخدمات ازطریق تماس با پست الکترونیک زیر :

میتوانند درخصوص نحوه استفاده ازسایت اقتصادی ایران جهت تبلیغ ومعرفی کالا وخدمات خوداستفاده نمایند.

mradeli@yahoo.com

mradeli37@gmail.com

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران

محمدرضا عادلی مسبب کودهی

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir https://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
رفتن به نوار ابزار