ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

قابل توجه بازدیدکنندگان محترم سایت اقتصادی ایران:

0

نظربه درخواست بازدیدکنندگان گرامی سایت اقتصادی ایران ، جهت درج تبلیغات دراین سایت ، با توجه به اینکه هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب بوده وبیشترین بازدیدکنندگان آن ازدانشجویان عزیزوسایرروشنفکران علاقمند به موضوعات اقتصادی می باشند وتاکنون این سایت که آغازراه اندازی آن درسال ۱۳۸۴ بوده ، همواره بصورت رایگان درخدمت این عزیزان قرارداشته است. اما با توجه به افزایش غیرمتعارف هزینه های نگهداری این سایت که ناشی ازافزایش سرسام آورقیمتها می باشد، ناگزیربه استفاده ودرج تبلیغات در سایت اقتصادی ایران بجهت جبران قسمتهائی ازاین هزینه ها می باشد. لینک درگاه پرداخت اینترنتی سایت اقتصادی ایران جهت واریز درج تبلیغات به نشانی : https://idpay.ir/mradeli37 تقدیم میگردد.

با تشکر

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران

محمدرضا عادلی مسبب کودهی

پست الکترونیک تماس : mradeli@yahoo.com

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید