ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

از تضییع حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی جلوگیری کنید:

0

کانون عالی کارمندان بازنشسته مطرح کرد؛

درخواست رفع ابهام از لایحه دائمی شدن همسان‌سازی/ از تضییع حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی جلوگیری کنید.

«کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تامین اجتماعی» با ارسال درخواستی به نمایندگان مجلس، خواستار رفع ابهام از تبصره ۲ ماده ۳ لایحه دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و تصویب آن شد.

به گزارش ایلنا، در متن درخواست این تشکل صنفی بازنشستگان آمده است:

احتراما باتوجه به تقدیم لایحه «دائمی شدن متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان..» توسط دولت به آن مجلس محترم درخواست می‌نماییم که در روند تصویب لایحه تسریع به عمل آورده و چون زمان اجرای متناسب‌سازی در تبصره ۲ ماده ۳ که مربوط به بازنشستگان زحمتکش مشمول سازمان تامین اجتماعی ابهام دارد، خواهشمند با اضافه نمودن “از تاریخ تصویب این قانون”به ابتدای تبصره‌های فوق الذکر، کاری کنید که لایحه فوق الذکر، مانع تضییع حقوق مستمری بازنشستگان مشمول سازمان تامین اجتماعی نشود.

منبع : https://www.ilna.news

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی