ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

حل مشکلات اقتصادی منجر به فرزندآوری می‌شود:

0

مروری بر نتایج یک پژوهش؛

حل مشکلات اقتصادی منجر به فرزندآوری می‌شود.

نتایج به دست آمده از یک مطالعه حاکی از آن است که حل مشکلات اقتصادی؛ اعم از اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی، بدون تصویب سیاست‌های تشویقی، منجر به ازدیاد جمعیت و فرزندآوری می‌شود.

به گزارش ایسنا، باروری از مهمترین ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ای در دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ جمعیت هر کشور ایفا می‌کند. کاهش نرخ باروری و به هم‌ریختگی در توازن سنی کشور، می‌تواند آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی جبران‌ناپذیری بر کشور وارد کند. به طوری که نرخ باروری در ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، در سیر نزولی و پایین‌تر از سطح بحرانی قرار گرفته است.

به همین جهت پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با انجام یک مطالعه علل تمایل مردم شهرستان فردوس و روستاهای اطراف آن را نسبت به فرزندآوری بررسی کردند، تا ابعاد بیشتری از این موضوع آشکار می‌شود.

این پژوهش یک مطالعه ی مقطعی (توصیفی – تحلیلی) بود که بر روی کلیه خانواده‌های روستایی و شهری مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان فردوس صورت گرفت. روش نمونه گیری به صورت چند مرحله ای بود؛ بدین صورت که از بین لیست مراکز بهداشتی درمانی شهری و مراکز بهداشتی درمانی روستایی به تعداد برابر به تصادف چند مرکز انتخاب و سپس ۴۰۰ نفر از مردان و زنان مراجعه‌کننده به آن مراکز که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند؛ متناسب با جمعیت خانوارهای تحت پوشش آن مرکز وارد مطالعه شدند.

با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، مهمترین دلیل انگیزه‌های مثبت نسبت به فرزندآوری «علاقه فطری افراد به کسب جایگاه و نقش والدی» و اعتقاد به این بود که «زندگی بدون کودکان بی معنی ست». همچنین مهمترین دلیل در بعد نگرانی‌های پیرامون فرزندآوری، «نگرانی در مورد آینده فرزندان» و «مشکلات اقتصادی آن‌ها» گزارش شد.

برهمین اساس به نظر می‌رسد با تلاش برای حل مشکلات اقتصادی اعم از اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی، دلایل تمایل به فرزندآوری آنقدر قدرتمند هستند که حتی بدون تصویب سیاست‌های تشویقی، منجر به ازدیاد جمعیت و فرزندآوری خواهند شد.

به گفته پژوهشگران این تحقیق؛ به نظر می رسد یافته‌های این مطالعه می‌تواند بخشی از وضعیت فعلی تمایل و عدم تمایل به فرزندآوری افراد جامعه را ارائه داده و در برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در جهت افزایش تمایل به فرزندآوری ایفای نقش کند.

نتایج این پروژه تحقیقاتی با عنوان «مقایسه علل تمایل به باروری در خانواده های شهری و روستایی شهرستان فردوس سال ۱۳۹۹» در پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت کشور منتشر شده و امیرحسین اکبریان، آزاده آراسته، فریبا اسدی؛ پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در انجام آن مشارکت داشتند.

منبع : https://www.isna.ir/news/1400040603819

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار