ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

پیش‌بینی هرم سنی بازنشستگان تامین اجتماعی :

0

سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۶ تعداد ۴ میلیون و ۱۴۰ هزار بازنشسته را تحت پوشش قرار می‌دهد.

به گزارش آتیه‌آنلاین، مدیریت آمار، اطلاعات و محاسبات سازمان تامین اجتماعی پیش‌بینی آماری هرم سنی بازنشستگان این صندوق را در قالب پویانمایی منتشر کرد. بر اساس این آمار، یک دهه پیش و در سال ۱۳۹۰ تعداد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تنها یک میلیون و ۱۰ هزار نفر بود. پنج سال بعد این رقم به بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر رسید و در سال گذشته از عدد دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر گذشت.

پیش بینی هرم سنی بازنشستگان همچنین نشان می‌دهد تعداد بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ از مرز ۳ میلیون نفر فراتر خواهد رفت و در سال ۱۴۰۶ تعداد بازنشستگان به ۴ میلیون و ۱۴۰ هزار نفر خواهد رسید.

این آمار همچنین گویای آن است که مقطع سنی ۶۰ تا ۶۴ سال دارای بیشترین فراوانی بازنشستگی اعم از زن و مرد طی دهه گذشته بوده و این روند تا پنج سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.

فایل پویانمایی پیش‌بینی هرم سنی بازنشستگان را از اینجا دریافت کنید.

منبع : http://atiyeonline.ir/news/19440

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی