ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

تلاش مافیای دلال محور برای استفاده از شبهات قانون کار:

0

در بیانیه مشترک عضو هیات امنای سازمان تامین و تشکل‌های صنفی اعلام شد؛

تلاش مافیای دلال محور برای استفاده از شبهات قانون کار/ طرح‌های ضدمردمی اتاق بازرگانی و مجلس برای سوق دادن نیروی انسانی به سمت فقر/ نمایندگان عدالت و رفاه اجتماعی را افزایش دهند.

نماینده کارگران در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به همراه روسای انجمن‌های صنفی وابسته به کارگران ساختمانی سراسر کشور، با انتشار بیانیه‌ای به طرح‌هایی که اخیرا توسط اتاق بازرگانی و نمایندگان مجلس در جهت تضعیف سازمان تامین اجتماعی و معیشت کارگران و از میان رفتن امنیت شغلی آن‌ها به دولت آینده و… پیشنهاد شده اند، واکنش نشان دادند.

به گزارش ایلنا، اکبر شوکت، نماینده کارگران در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی به همراه روسای انجمن‌های صنفی وابسته به کارگران ساختمانی سراسر کشور، با انتشار بیانیه‌ای به طرح‌هایی که اخیرا توسط اتاق بازرگانی و نمایندگان مجلس در جهت تضعیف سازمان تامین اجتماعی و معیشت کارگران و از میان رفتن امنیت شغلی آن‌ها به دولت آینده و… پیشنهاد شده‌اند، واکنش نشان دادند.

متن بیانیه به شرح زیر است:

طرح

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی