ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

جزییات برقراری و قطع «حق اولاد» کارگران:

0

ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی شرایط حق اولاد کارگران را تشریح می‌کند.

به گزارش ایلنا، طبق ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی، کمک عائله‌مندی منحصراً تا دو فرزند بیمه‌ شده پرداخت‌ می‌شود؛ مشروط بر آنکه بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه ۷۲۰ روز کاری را داشته باشد. سن فرزندان او از هجده سال کمتر باشد یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند.

میزان کمک عائله مندی معادل سه برابر حداقل مزد روزانه کارگر در مناطق مختلف برای هر فرزند در هر ماه است. توجه شود که در حال حاضر و طبق قوانین و مقررات موجود محدودیت و سقف تعداد فرزند برداشته شده است و باید برای تمام فرزندان حق اولاد پرداخت شود.

منبع : https://www.ilna.news

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی