ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

درخواست بازنشستگان خوزستان برای قرار گرفتن متناسب‌سازی ذیل پایه مستمری:

0

 امیدواریم در خرداد این مطالبه برآورده شود.

بازنشستگان خوزستان خواستار قرار گرفتن تمام افزایش‌های متناسب‌سازی ذیل پایه مستمری شدند.

بازنشستگان خوزستانی در تماس با خبرنگار ایلنا، خواستار قرار گرفتن تمام افزایش‌های متناسب‌سازی ذیل پایه مستمری شدند.

این بازنشستگان می‌گویند: باید تمام مزایای مزدی و افزایش‌های صورت گرفته، در دل پایه مستمری قرار بگیرد تا در سال‌های بعد دچار مشکل نشویم؛ این وعده را پیشتر مقامات سازمان به ما داده بودند.

این بازنشستگان با توجه به صدور احکام اردیبهشت و جدا بودن مزایای متناسب‌سازی در آن می‌گویند: امیدواریم در خردادماه این مطالبه برآورده شود و در نهایت، متناسب‌سازی بخشی از پایه حقوق بازنشستگان قلمداد شود.

آن‌ها می‌گویند: آنچه برای یک بازنشسته اهمیت دارد، پایه مستمری و مبلغ آن است؛ پایه مستمری مشمول ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی می‌شود و می‌تواند ماندگاری داشته باشد.

منبع : https://www.ilna.news

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی