ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

مقاومت‌های زیادی در برابر کاهش نرخ ارز وجود دارد و بازار در کوتاه مدت به ثبات نمی‌رسد:

0
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی؛

مقاومت‌های زیادی در برابر کاهش نرخ ارز وجود دارد و بازار در کوتاه مدت به ثبات نمی‌رسد.

سیدکمال سیدعلی بیان کرد: احتمالا شاهد کاهش تولید و رکود انتظاری در برخی از حوزه های اجتناب ناپذیر خواهیم بود که خود به نوعی مقاومت در مقابل کاهش قیمت محسوب می‌شود.

به گزارش «نود اقتصادی»، سیدکمال سید علی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی اظهار داشت: خرید مواد اولیه با نرخ ارز قبلی هزینه تمام شده تولید را افزایش خواهد داد. بنابراین احتمالا شاهد کاهش تولید و رکود انتظاری در برخی از حوزه های اجتناب ناپذیر خواهیم بود که خود به نوعی مقاومت در مقابل کاهش قیمت محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: پس نباید انتظار ثبات بازار ارز را در کوتاه مدت داشت. اگرچه تجربه نشان داده بانک مرکزی از آزادی عمل کامل برخوردار نیست اما کنترل این بانک بر نحوه عرضه و تقاضا باعث کاهش هیجانات بازار خواهد شد.

منبع : https://www.90eghtesadi.com/Content/Detail/2141544

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی