ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

مفاهیم اصلی در علم اقتصاد:

0

۵ مفهوم اصلی در علم اقتصاد.

 علم اقتصاد دارای مفاهیم به خصوصی است که در این گزارش به ۵ مورد از اصلی ترین آن‌ها اشاره شده است.

۱. ارزش

به طور معمول مفهوم ارزش با مفهوم مطلوبیت و کیفیت مرتبط است. با این وجود هر سود و استفاده‌ای که از این مطلوبیت و کیفیت گرفته شود را ارزش نام گذاری می‌کنند، بنابراین سودمندی ارزش استفاده از یک کالا است. به عنوان مثال، وقتی ما برای رفع تشنگی از آب استفاده می‌کنیم، این ارزش استفاده از آب است.

در علم اقتصاد نیز، ارزش به معنای قدرتی است که کالا‌ها و خدمات هنگام مبادله با کالا یا خدمات دیگر دریافت می‌کنند، این یعنی ارزش مبادله.

۲. قیمت

ارزش و قیمت در لغت تقریبا به یک معنا هستند و در لغتنامه‌های مختلف نیز به عنوان مترادف همدیگر شناخته می‌شوند، اما در علام اقتصاد قیمت ارزشی است که بر حسب پول بیان می‌شود، اما ارزش بر حسب کالا‌های دیگر بیان می‌شود. یعنی زمانی که حرف از قیمت کالا است یعنی میخواهیم آن را با چرداخت پول به دست آوریم، اما زمانی که حرف از ارزش کالا است یعنی کالای مورد نظر توسط کالا یا خدماتی دیگر به دست می‌آید.

ارزش در مقایسه با مفهوم قیمت یک مفهوم نسبی است. همچنین ارزش کالا یا خدمات به ندرت پیش می‌آید که کاهش پیدا کند مگر زمانی که از آن استفاده بهینه نشود، اما قیمت هر چیزی بدون استفاده از آن نیز بسته به شرایط اقتصادی در جهان و کشور مد نظر، قابل تغییر است.

۳. ثروت

ثروت در لغت به معنای پول و دارایی‌های بزرگ بانند خانه، طلا و … است، اما در اقتصاد برای توصیف همه چیز‌هایی که ارزش دارند استفاده می‌شود. برای اینکه از یک کالا به عنوان ثروت یاد شود، باید دارای سودمندی، بر طرف کننده کمبود و قابلیت انتقال باشد. اگر حتی یکی از این موارد را نداشته باشد، نمی‌توان آن را ثروت نامید.

از انواع ثروت می‌توان به ثروت فردی، ثروت اجتماعی، ثروت ملی، ثروت جهانی و ثروت مالی اشاره کرد.

۴. سهم‌ها و جریان‌ها

یک متغیر سهام و یک متغیر جریان با یکدیگر تفاوت دارند. یک متغیر سهام هیچ بعد و محدودیت زمانی ندارد و مقدار آن در هر برهه‌ای از زمان مشخص می‌شود، اما یک متغیر جریان دارای بعد زمانی است و مربوط به یک دوره زمانی مشخص است؛ بنابراین درآمد ملی یک جریان است و ثروت ملی یک سهام است. تغییر در هر متغیر قابل اندازه گیری در طی یک دوره زمانی مربوط به یک جریان می‌شود.

به عنوان چند مثال دیگر: پول سهام است، اما هزینه پول جریان دارد. بدهی دولت سهام است و پس انداز و سرمایه گذاری و مازاد عملیاتی در طول یک سال جریان است، اما اگر مربوط به سال گذشته باشد، سهام محسوب می‌شود.

۵. بهینه سازی

بهینه سازی به معنای کارآمدترین استفاده از منابع در معرض محدودیت‌های خاص است.

به عنوان مثال یک تولید کننده با توجه به محدودیت مواد اولیه و سرمایه مناسب‌ترین سطح تولید را برای به حداکثر رساندن سود خود ارائه می‌دهد. یا یک شرکت با توجه به محدودیت منابع نیروی انسانی و سرمایه می‌تواند با انتخاب بهترین ترکیب از عوامل تولید، هزینه‌ها را به حداقل برساند؛ بنابراین بهینه سازی تعیین حداکثر خروجی و به حداقل رساندن ورودی است.

برگرفته از : https://www.yjc.ir/fa/news/7730562

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی