ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

آخرین شکاف از فقر و غنا در ایران:

0
وضعیت ضریب جینی در آخرین دهه قرن،

آخرین شکاف از فقر و غنا در ایران.

اقتصادنیوز : ضریب جینی یا شاخص نابرابری درآمدی در سال ۹۸ کاهش پیدا کرده اما هنوز بالاتر از ۶ سال ابتدایی دهه ۹۰ بوده است. به این معنا که شرایط توزیع درآمد هنوز بدتر از این وضعیت در ۶ سال اول دهه ۹۰ ثبت شده است.

به گزارش اقتصاد نیوز،  ضریب جینی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ کاهش داشته و به عدد۰٫۳۹۹۲رسیده است،به بیان دیگر تنها می توان گفت میزان نابرابری درآمدی در ایران در سال گذشته حداقل نسبت به سال قبل آن یعنی  ۹۷ بدتر نشده است.

ضریب جینی

مرکز آمار طی گزارشی میزان ضریب جینی سال ۹۸ را اعلام کرده است. ضریب جینی شاخصی است در اقتصاد که غالبا برای اندازه گیری میزان نابراری درآمدی یا کیفیت توزیع درآمد در جامعه از آن استفاده میشود. این ضریب عددی بین صفر و یک است که هرچه میزان نابرابری در جامعه ای بهتر باشد، ضریب جینی آن به صفر نزدیک تر و هرچه نامطلوبتر، به یک نزدیک است. به بیان دیگر ضریب جینی صفر به معنی برابری کامل درآمدی و ضریب جینی یک به معنی نابرابری کامل درآمدی است. البته در واقعیت این ضریب برای کشور ها در حدود ۰٫۲۵ تا ۰٫۷۵ متغیر است.

ضریب جینی نسبتی است بین درآمد تجمعی و جمعیت، به بیان دیگر این متغیر نشان میدهد که هر درصد از جامعه چه سهمی از درآمد را داراست. برای مثال در جامعه ای فرضی اگر سهم دهک اول ۴ درصد از درآمد کل و سهم دهک دوم ۷ درصد از درآمد کل باشد، میتوان گفت ۱۱ درصد از درآمد کل متعلق به ۲۰ درصد جمعیت است.

ضریب جینی در ایران

وضعیت ضریب جینی در ایران در دهه ی ۹۰ تقریبا روند صعودی داشته و در حقیقت در مسیر افزایش نابرابری بوده است. پس از کاهش ضریب جینی در سال های ۹۰ و ۹۱ از سال ۹۲ این ضریب رو به افزایش بوده تا اینکه در سال ۹۷ این ضریب به عدد۰٫۴۰۹۳ رسید. این رقم بالاترین میزان برای دهه نود بوده است.

به بیان دیگر وضعیت نابرابری درآمدی و جامعه ایران درسال ۹۷ نسبت به کل دهه بدترین وضعیت را داشته است.

کاهش ضریب جینی در سال ۹۸

ضریب جینی در سال گذشته نسبت به سال ۹۷ کاهش یا بهبود یافته و به عدد ۰٫۳۹۹۲ رسیده است. علیرغم بهبود توزیع درآمد در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ اما هنوز هم این عدد نسبت به سال ۹۰ تا ۹۶ عدد بالاتری را نشان می‌دهد.

با بهبود نابرابری نسبی درآمدی در سال گذشته باید به این نکته توجه داشت که هنوز هم وضعیت توزیع درآمد نسبت به سال های آغازین دهه در حالت بدتری قرار دارد. به طور تقریبی میشود بیان کرد که ضریب جینی سال گذشته در حدود ضریب جینی سال ۹۶ قرار داشته است.

ضریب جینی

منبع : https://www.eghtesadnews.com

هدف از راه اندازی سایت اقتصادی ایران بررسی مسائل ومعضلات اقتصادی ایران وارائه راهکارهای مناسب می باشد . به امید روزی که شاهد ایرانی آباد و با رونق وشکوفائی اقتصادی باشیم، برای همگان به ویژه بازدیدکنندگان این سایت اقتصادی سرافرازی ونیکبختی آرزو می نمایم. مالکیت سایت اقتصادی ایران برای محمدرضا عادلی مسبب کودهی محفوظ است. سایت اقتصادی ایران درسامانه ساماندهی سایتهای اینترنتی ایران به کدهای شامد: http://eghtesadi1.com به کدشامد: 1-1-750014-65-0-7 http://eghtesadiiran.comکدشامد: 4-0-65-750014-1-1 https://eghtesadi1.irکدشامد: 5-0-65-750014-1-1 http://eghtesadiiran.irکدشامد:6-0-65-750014-1-1 http://eghtesadionline.com کدشامد: 1-1-750014-65-0-8 ثبت گردیده است. انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود. سایت اقتصادی ایران به نشانیهای: http://tarazmani.ir http://eghtesa3.ir http://ehteyaj.ir http://adeli16559.ir http://etabar.ir http://koudehi.ir http://mosabbeb.ir http://namooneh.ir http://namouneh.ir https://eghtesadi1.ir http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.com http://eghtesadiiran.com http://eghtesadionline.com قابل مشاهده است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران : محمدرضا عادلی مسبب کودهی

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

رفتن به نوار ابزار