ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

کاهش ارزش پول ملی امکان انعقاد پیمان‌های پولی دو جانبه را از ما می‌گیرد:

0
یک تحلیلگر مسائل اقتصادی:

کاهش ارزش پول ملی امکان انعقاد پیمان‌های پولی دو جانبه را از ما می‌گیرد.

کامران ندری بیان کرد: زمانی می‌توان پیمان پولی دوجانبه با کشوری برقرار کرد که ثبات نسبی پولی در اقتصاد برقرار و نوسانات ارزش پول ملی کنترل و مدیریت شده باشد.

به گزارش «نود اقتصادی»، کامران ندری، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: ثبات اقتصادی و ثبات ارز رایج ملی یکی از ملزومات برقراری پیمان پولی است. با فرض اینکه ایران با کشوری پیمان پولی برقرار کرده، اگر طرف تجاری بخواهد کالای بیشتری به ما بفروشد و پول داخلی ما را دریافت کند، در شرایطی که ارزش پول ملی ایران دائما رو به کاهش است کشور طرف مقابل متحمل زیان‌های ناخواسته ناشی از بی‌ثباتی اقتصادی ایران می‌شود. بنابراین زمانی می‌توان پیمان پولی دوجانبه با کشوری برقرار کرد که ثبات نسبی پولی در اقتصاد برقرار و نوسانات ارزش پول ملی کنترل و مدیریت شده باشد.

منبع : https://www.90eghtesadi.com/Content/Detail/2134623

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی