ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

معرفی شرکت تعاونی سفیررهسپارگیلان :

0

شرکت تعاونی سفیررهسپارگیلان درتاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۰تحت شماره ۱۸۹۲۴و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۲۹۲۷۰دراداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری رشت به ثبت رسیده است . فعالیت شرکت طبق اساسنامه ، ۱- خدمات حمل ونقل مسافرشهری و برون شهری۲- جابجایی کالای سبک وسنگین مسافران وبارسواری ۳- ارائه خدمات پارکینگ ۴- انعقادقراردادبا شرکتها ونهادها جهت حمل ونقل وپشتیبانی امورمسافرین وکارکنان پس از اخذمجوزاز مراجع ذیصلاح می باشد. مدت این شرکت تعاونی، از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است .مرکزاصلی شرکت واقع رشت ،جاده انزلی، فرودگاه بین المللی سرادارجنگل به کدپستی ۴۱۳۴۵۳۶۵۹است.ازسال ۱۳۹۸ مسئولان این شرکت بنامهای آقایان احمد شفیعی چلاخانه ئی بسمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره ونیز صفرمحمد رجبی کویخی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، با همکاری بی شائبه یکی از اعضاء صدیق این شرکت بنام آقای بهمن قدیرزاده میاندهی که درحال حاضر مشاور اداری ،مالی شرکت سفیر رهسپار گیلان می باشد ، با بهره برداری از مشاورت مدیران سایت اقتصادی ایران به نشانی : http://eghtesadiiran.com،http://eghtesadiiran.ir،http://eghtesadi1.irتوانسته اند به موفقیت های بیش ازپیش  وچشمگیری نایل گردند . اما مدیران این شرکت همه این پیشرفتهارا مدیون همکاری همه اعضاء محترم این شرکت دانسته وازاین طریق ازهمه آنان قدردانی وسپاسگزاری می نماید.

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران

محمدرضا عادلی مسبب کودهی

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی