ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

نسبت گردش حساب‌های پرداختنی چیست؟

0

 نسبت گردش حساب‌های پرداختنی (accounts payable turnover ratio) که تحت عنوان گردش پرداختنی یا نسبت گردش بستانکار نیز شناخته می‌شود، یک نسبت نقدینگی است که دفعات پرداخت به بستانکاران توسط یک شرکت را می‌سنجد. نسبت گردش حساب‌های پرداختنی معیاری برای سنجش نقدینگی کوتاه مدت است، که در آن نسبت گردش پرداختنی بالاتر ترجیح داده می‌شود. Accounts Payable Turnover Ratio فرمول نسبت گردش حساب‌های پرداختنی فرمول گردش حساب‌های پرداختنی به شرح زیر است: Formula for Accounts Payable Turnover Ratio در برخی موارد، بهای اقلام فروخته شده به عنوان صورت کسر به جای خریدهای اعتباری خالص استفاده می‌گردد. میانگین حساب‌های پرداختنی، مجموع حساب‌های پرداختنی در ابتدا و انتهای یک دوره‌ی حسابداری، تقسیم بر ۲ است. مثالی از نسبت گردش حساب‌های پرداختنی شرکت الف ۱۲۳۵۵۵ دلار خرید اعتباری و ۱۰۰۰۰ دلار بازده طی سال منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷ گزارش می‌کند. حساب‌های پرداختنی ابتدا و انتهای سال به ترتیب ۱۲۵۵۵دلار و ۲۵۱۲۱ دلار است. هدف شرکت، محاسبه‌ی تعداد دفعاتی است که در طول یک سال مالی به بستانکاران خود پرداخت انجام داده است. Example of Accounts Payable Turnover Ratio بنابراین در طول سال مالی حساب‌های پرداختنی شرکت تقریبا ۶٫۰۳ بار گردش کرده است. نسبت گردش احتمالاً به سمت پایین رُند شده و عدد ۶ اظهار می‌گردد. روزهای گردش حساب‌های پرداختنی روزهای گردش حساب‌های پرداختنی نشان‌دهنده‌ی تعداد میانگین روزهایی است که یک مبلغ پرداختنی معوق باقی مانده است. جهت محاسبه‌ی روزهای گردش حساب‌های پرداختنی، کافی است تنها ۳۶۵ روز بر نسبت گردش پرداختنی تقسیم گردد. روزهای گردش پرداختنی = نسبت گردش پرداختنی / ۳۶۵ محاسبه‌ی روزهای گردش حساب‌های پرداختنی برای شرکت الف در مثال فوق: روزهای گردش پرداختنی = ۶٫۰۳ / ۳۶۵ = ۶۰٫۵۳ بنابراین در طی یک سال مالی پرداخت بدهی به تامین‌کنندگان توسط شرکت حدود ۶۰٫۵۳ روز طول می‌کشد. تفسیر نسبت گردش حساب‌های پرداختنی نسبت گردش حساب‌های پرداختنی، نقدینگی کوتاه مدت و در نتیجه اعتبارپذیری شرکت را به بستانکاران نشان می‌دهد. یک نسبت بالا نشان‌دهنده ی پرداخت سریع به تامین‌کنندگان برای خریدهای اعتباری است. یک عدد بالا ممکن است به علت تقاضای تامین‌کنندگان برای پرداخت سریع باشد. همچنین ممکن است این موضوع نشان دهد که شرکت به دنبال استفاده از تخفیف‌های پرداخت زودهنگام بوده یا فعالانه به دنبال بهبود رتبه‌ی اعتباری خود است. یک نسبت پایین نشان‌دهنده پرداخت کند به تامین‌کنندگان جهت خریدهای اعتباری است. این موضوع می‌تواند به علت شرایط اعتباری مساعد یا نشان‌دهنده‌ی مشکلات در جریان نقدینگی و در نتیجه وضعیت مالی رو به زوال باشد. علیرغم اینکه یک نسبت کاهشی می‌تواند به هم‌ریختگی مالی یک شرکت را نشان دهد، اما الزاما به این معنا نیست. این امر می‌تواند به علت موفقیت شرکت در کسب شرایط پرداخت بهتر باشد، که به آن اجازه می‌دهد با تناوب کمتری و بدون جریمه پرداخت‌های خود را انجام دهد. نسبت گردش حساب‌های پرداختنی به شرایط اعتباری تعیین شده توسط تامین‌کنندگان بستگی دارد. برای مثال، شرکت‌هایی که از شرایط اعتباری مساعد برخوردار هستند، معمولا نسبت نسبتاً پایین‌تری را گزارش می‌کنند. شرکت‌های بزرگ با قدرت معاملاتی بیشتر، معمولا می‌توانند تا شرایط اعتباری بهتری را اخذ کنند که منجر به نسبت حساب‌های پرداختنی پایین‌تر می‌شود. هرچند عموما نسبت گردش حساب‌های پرداختنی بالاتر، برای بستانکاران به عنوان نشانه‌ای از اعتبارپذیری مساعدتر است، شرکت‌ها معمولا باید از مزایای شرایط اعتباری تعمیم‌یافته از سوی تامین کنندگان استفاده کنند، چرا که به آن‌ها کمک می‌کنند تا موقعیت بهتری در جریان نقدینگی داشته باشند. همانند سایر معیارهای مالی، بهتر است تا نسبت گردش یک شرکت با سایر شرکت‌های مشابه در همان صنعت مقایسه شود. برای مثال، نسبت گردش پرداختنی ۲ برای یک شرکت، در صورتی که سایر رقبای آن نسبتی معادل ۴ داشته باشند، نگران کننده‌تر است. استفاده در مدل سازی مالی در مدل سازی مالی نسبت گردش حساب‌های پرداختنی ( یا روزهای گردش) یک فرض مهم جهت استفاده در پیش بینی ترازنامه است. همانطور که در مثال زیر می‌بینید، مانده‌ی حساب‌های پرداختنی بر این فرض استوار است که پرداخت بهای اقلام فروخته شده معمولا ۳۰ روز به طول می‌انجامد (به طور میانگین). بنابراین، جهت محاسبه‌ی مانده‌ی حساب‌های پرداختنی، بهای اقلام فروخته شده در هر دوره در عدد ۳۰ ضرب شده و بر تعداد روزهای آن دوره تقسیم می‌گردد. accounts payable turnover ratio (or turnover days) example اسکرین‌شات بالا از درس مدل‌سازی مالی CFI گرفته شده است. نکات کلیدی شامل موارد زیر هستند: نسبت گردش حساب‌های پرداختنی یک نسبت نقدینگی است که دفعات پرداخت یک شرکت به بستانکاران را در طول یک مدت زمانی می‌سنجد. یک نسبت بالا می‌تواند به علت تقاضای تامین‌کنندگان برای پرداخت سریع، یا استفاده‌ی شرکت از تخفیفات پرداخت زودهنگام باشد. یک نسبت پایین می‌تواند نشان‌دهنده‌ی شرایط اعتباری مساعد، یا شرایط رو به زوال مالی باشد. قدرت معاملاتی نقش مهمی در نسبت گردش حساب‌های پرداختنی ایفا می‌کند. شرکت‌های دارای قدرت معاملاتی بالا، شرایط اعتباری طولانی‌تری را اخذ کرده و می‌توانند گردش حساب‌های پرداختنی پایین‌تری داشته باشند. حاصل تقسیم ۳۶۵ بر نسبت گردش حساب‌های پرداختنی، تعداد روزهای گردش حساب‌های پرداختنی می‌باشد که نشان‌دهنده‌ی تعداد روزهایی است که یک شرکت به طور میانگین برای پرداخت بدهی به بستانکاران خود نیاز دارد. یک نسبت بالای گردش حساب‌های پرداختنی نشان‌دهنده‌ی اعتبارپذیری بالا و مطلوب بستانکاران است.

منبع : https://finmag.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی