ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

ایجادسیستم حسابداری برای موسساتیکه تاکنون حسابداری دوبل نداشته اند چگونه انجام می گیرد؟

0

هرگاه در موسسه ای حسابداری به روش دوبل یعنی براساس بدهکار وبستانکار نباشد،در اینگونه موسسات لازم است ابتدا حسابداری ودفتر داری دوبل را ایجادکنیم :

ابتدا لازم است صورت ریز دارائیها و بدهیها مشخص شده  و موجودی صندوق، بانک، اسناددریافتنی، تنخواه گردان، بدهکاران ، ملزومات ،پیش پرداختها،موجودی کالا ، بستانکاران،اسنادپرداختنی، مالیاتها،پیش دریافتها، وامهای دریافتی، بدهی به سازمان تامین اجتماعی وامهای درازمدت  و وامهای کوتاه مدت مشخص شده یعنی جمع درائیها و بدهیها بدست آید ، که سرمایه با استفاده از فرمول بدهیها- دارائی ها=سرمایه بدست می آید. بدین ترتیب درتاریخ صورتبرداری یعنی ایجادحسابداری میزان سرمایه مشخص شده وبا استفاده از معادله حسابداری یعنی دارائیها برابراست با بدهیها بعلاوه سرمایه ترازنامه افتتاحیه را تنظیم نموده (همان ترازنامه) که درائیها درسمت راست وبدهی وسرمایه درسمت چپ نوشته میشود . تراز افتتاحیه را دردفتر روزنامه براساس دوبل ثبت نموده و ارقام افتتاحیه به دفتر کل منتقل میشود. ازاین تاریخ بعد کلیه عملیات براساس بدهکار وبستانکار در دفاتر ثبت خواهد شد.

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی