ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

آمایش یعنی چه؟

0

آمایش اسم مصدر آمودن و آماییدن به معنای در هم کردن،آماده کردن،آراسته کردن و مستعد کردن می باشد.

آمایش سرزمین که تلفیقی از سه علم جغرافیا ،اقتصاد و جامعه شناسی است شامل اقدامات ساماندهی و نظام بخشی به فضای طبیعی اجتماعی اقتصادی و ملی است.در واقع آمایش سرزمین با توجه به عامل انسان،محیط و منابع،نحوه استفاده بهینه از منابع و امکانات و چگونگی استقرار انسانها در فعالیت ها را در فضای جغرافیایی ملی و منطقه ای سامان می دهد.

منظور از آمایش سرزمین رسیدن به مطلوبترین توزیع ممکن جمعیت،توسط بهترین شکل توزیع فعالیت های اقتصادی اجتماعی در پهنه سرزمین است که امکان ارائه چهارچوب های توسعه را داراست و می تواند مبنا و پایه اصلی در تهیه برنامه های توسعه منطقه ای یا استانی باشد.

منظور از آمایش صنعت و معدن، ایجاد تعادل و توازن در توسعه صنعتی و معدنی کشور با بهره گیری از امکانات و قابلیت های متنوع استانها و توجه به امکانات بالقوه و بالفعل منابع انسانی و طبیعی و زیر ساختی استانهای مختلف کشور می باشد.

طرح آمایش صنعتی و معدنی

نظر به تاکید ویژه مقام معظم رهبری در بیانات خود در آغاز سال ۸۷ مبنی بر اهمیت بالای دو مشخصه پیشرفت و عدالت در توسعه کشور و با توجه به رویکرد سند چشم‌انداز ۲۰ ساله مبنی بر توسعه همه جانبه کشور به ویژه توسعه اقتصادی با تاکید بر عدالت اجتماعی وهمچنین عزم دولت در راستای تحقق این رسالت در برقراری تعادل و توازن منطقه‌ای در سرمایه گذاری های جدید، تقویت سهم صنایع با فناوری‌های پیشرفته و دارای ارزش افزوده بالا، بهبود نرخ بهره وری و کاهش نرخ بیکاری و تورم در کشور، در نظر است برنامه توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی ویژه‌ای بر پایه آمایش و با اتکا به مزیت‌های نسبی ،طبیعی و منطقه ای را با فراهم‌سازی حمایت‌ها و بسترها و زیر ساخت‌های توسعه‌ای و از طریق تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی به سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار گیرد.

دستیابی به افق های اقتصادی سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور با تکیه بر صنعتی پویا و رقابت پذیر امکانپذیر است.تحقق این اهداف نیاز به فضای مناسب برای افزایش پیوسته و مداوم سرمایه گذاری های صنعتی بخش خصوصی دارد به گونه ای که فضای مساعد برای تقویت انگیزه های مشارکت گسترده تر سرمایه گذاران در رشد اقتصادی و توسعه صنعتی فراهم شود تا شاهد رشد فزاینده و تنوع تولیدات صنعتی به گونه ای پیوسته و پایدار باشیم.

از اهداف بارز این طرح کاهش فاصله سرانه سرمایه گذاری بین بالاترین استان توسعه یافته صنعتی کشور و کمترین استان است که در واقع تحقق هدف پیشرفت عادلانه کشور می باشد.

حرکت به سمت توازن منطقه ای و بهره گیری بهینه از منابع موجود مهمترین هدف این طرح است که نخستین و مهمترین برنامه وزارت صنایع و معادن در سال ۸۷ می باشد.

از جمله مشخصه های بارز این طرح ارایه بسته ای کامل برای تسهیلات صنعتی و معدنی است که تقریبا تمام متقاضیان را با هر نوع در خواستی پوشش می دهد.هدفمند بودن ارایه تسهیلات با توجه به نیاز های منطقه ای و امکانات استانها و کم کردن فاصله سرانه سرمایه گذاری صنعتی از دیگر مشخصه های این طرح است.

بررسی کامل و کارشناسی مدارک متقاضی و طرحهای توجیهی، وجود نظام امتیاز بندی کارشناسی شده،بررسی دقیق اولویت ها و شرایط و . . . در این طرح از جمله مواردی است که هدف عادلانه بودن ارایه تسهیلات را به طور حتم ارضا می نماید.

در مجموع می توان گفت حرکتی هدفمند با ویژگیهایی خاص تحت عنوان طرح آمایش صنعت و معدن در راستای اهداف کلان توسعه صنعتی کشور و سند چشم انداز ۲۰ ساله آغاز شده است که با توجه و پیگیری ویژه و رفع موانع و مشکلات به طور حتم در پایان مرحله اول طرح شاهد تغییرات مطلوبی مطابق با اهداف کمی و کیفی طرح خواهیم بود

کلیات طرح

گسترده شدن صنعت و معدن در اقصی نقاط کشوربه معنی پیشرفت عادلانه صنعتی و معدنی در اقصی نقاط کشور با در نظر گرفتن امکانات و قابلیت های مختلف استانهای کشور،به منظور ایجاد توازن صنعتی می باشد.

توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که هدف، یکسان سازی توسعه و سرمایه گذاری صنعتی در مناطق مختلف کشور نیست بلکه با توجه به استعدادها در پی عادلانه کردن پیشرفت صنعتی کشور در اقصی نقاط ایران عزیز هستیم.

مرجع: مرحله دوم مطالعات طرح آمایش سرزمین – سازمان برنامه و بودجه

منبع : http://www.fardanfara.com/index.php/2014-01-26-08-00-56/2014-02-16-05-21-48?layout=edit&id=106

 

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی