ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

حسابداری انبار و ثبت های حسابداری مرتبط با اسناد و فرم های انبار:

0

آموزش حسابداری انبار یکی از مباحث آموزشی بسیار مهم در حسابداری است و تمامی شما حسابداران گرامی لازم است تا به مفاهیم حسابداری آشنا بوده و به آن تسلط کافی داشته باشید.شرایط شرکتها به نحوی است که بخشی از سرمایه در گردش آنها صرف موجودی کالا می شود و شما به عنوان یک حسابدار می بایستی در نگهداری و ثبت وضبط صحیح اطلاعات مربوط به موجودی کالاها تبحر داشته باشید.

در آموزش حسابداری انبار ما تمامی فرم ها و اسناد انبار را برای شما بیان خواهیم کرد و در ادامه تمامی اسناد حسابداری مربوط به فرم های انبار را خدمت شما بیان خواهیم کرد.شما با مطالعه آموزش حسابداری انبار با ثبت های حسابداری مربوط به حسابداری انبار آشنا شده و براحتی می توانید تمامی اسناد حسابداری مربوط به فرم های انبار خود را ثبت نمائید.پیشنهاد می کنیم آموزش حسابداری انبار را دنبال نموده و ثبت های زیر را چاپ گرفته و یا اینکه یادداشت نمائید.

توجه داشته باشید که ثبت های اشاره شده در این آموزش باید در تمامی سیستم های انبارداری رعایت شده و به همین شکل در نرم افزار ها صادر گردد.در صورتی که مغایرتی بین اسناد حسابداری نرم افزار انبار خود و ثبت های اشاره شده در آموزش حسابداری انبار مشاهده می نمائید می توانید از طریق بخش نظرات به ما اعلام نموده تا بررسی گردد.

اسناد خرید

خرید ۵ عدد از کالای x با فی ۱۰۰۰ و مبلغ ۵۰۰۰

موجودی کالا ۵۰۰۰
حسابهای پرداختنی ۵۰۰۰

خرید کالای x  بصورت برآوردی

معین موجودی کالا  ۵۰۰۰
حساب معلق خرید ۵۰۰۰

اسناد خرید با در نظر گرفتن کرایه حمل

معین موجودی کالا ۷۰۰۰
کرایه حمل پرداختنی ۲۰۰۰
حسابهای پرداختنی ۵۰۰۰

اسناد خرید با در نظر گرفتن پیش پرداخت

معین موجودی کالا ۱۰۰۰۰
حسابهای پرداختنی ۵۰۰۰
پیش پرداخت ۵۰۰۰

اسناد خرید با در نظر گرفتن مالیات و عوارض و پیش پرداخت

معین موجودی کالا ۱۰۰۰۰
پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ۱۵۰
پیش پرداخت عوارض ارزش افزوده ۱۵۰
پیش پرداخت خرید ۵۰۰۰
حسابهای پرداختنی ۵۳۰۰

دوستان توجه داشته باشند که حسابهای موجودی کالا در صورتی که از زیرسیستم انبار استفاده می نمائید نیازی به تفصیلی شناور ندارند.در صورتی که مبلغ مربوط به حسابهای پرداختنی از صندوق  پرداخت گردد سند حسابداری زیر باید ثبت گردد:

حسابهای پرداختنی *********
صندوق *********

اگر هم مبالغ مربوط به حسابهای پرداختنی از محل چک های شرکت پرداخت گردد سند حسابداری زیر باید ثبت گردد:

حسابهای پرداختنی *********
اسناد پرداختنی *********

در ادامه آموزش حسابداری انبار به ثبت های حسابداری مربوط به سایر فرم های انبار خواهیم پرداخت:

حواله مصرف بابت دوایر تولیدی

کار در جریان ساخت *********
موجودی کالا *********

حواله مصرف بابت دوایر غیرتولیدی

هزینه مربوطه(مثل هزینه های اداری-پوشاک-…) *********
موجوی کالا *********

دریافت از تولید

کالای نیمه ساخته/محصول *********
کار در جریان ساخت *********

حواله فروش

قیمت تمام شده کالای فروش رفته *********
موجودی محصول *********

رسید برگشت از فروش

موجودی محصول *********
قیمت تمام شده کالای فروش رفته *********

حواله تحویل دارایی ثابت

حساب واسط دارایی ها *********
موجودی دارایی ها *********

دریافت امانی(با ریال)

موجودی کالا *********
کالای امانی دیگران نزد ما *********

ارسال امانی(با ریال)

کالای امانی ما نز دیگران *********
موجودی کالا *********

دریافت امانی (بدون ریال)

طرف کالای امانی دیگران نزد ما *********
کالای امانی دیگران نزد ما *********

ارسال امانی(بدون ریال)

کالای امانی ما نزد دیگران *********
طرف کالای امانی ما نزد دیگران *********

دوستان عزیز توجه داشته باشند کالاهای امانی بدون ریال بدلیل اینکه باید دارای ریال باشند با نرخ ۱ ریال ثبت شده و برای آنها سند حسابداری صادر می گردد.

اضافات انبارگردانی

موجودی کالا *********
درآمد انبارگردانی/قیمت تمام شده/اضافی انبارگردانی/سود و زیان ناشی از انبارگردانی *********

کسری انبارگردانی

درآمد انبارگردانی/کسری انبارگردانی/سود و زیان ناشی از انبارگردانی *********
موجودی کالا *********

حواله ضابعات

هزینه ناشی از ضایعات *********
موجودی ضایعات *********

رسید برگشت از ضایعات

موجودی کالا *********
درآمد ناشی از ضایعات *********

تمامی اسناد حسابداری مربوط به انبار در این آموزش برای شما بیان شد.با مطالعه این ثبت ها و بخاطر سپاری آنها براحتی می توانید تمامی عملیات مربوط به حسابداری انبار شرکت خود را مدیریت نمائید.به

پایان این آموزش رسیدیم و امیدوارم مورد استفاده شما کاربران گرامی قرار گرفته باشد.با آموزش های بعدی با ما همراه باشید.

مصطفی شربتی مصطفی شربتی
منبع : https://www.chaabok.com/1396/08/20

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی