ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

اضافه کار روز تعطیل چقدر است؟

0

کار در روز تعطیل از همان ساعت اول به عنوان اضافه کار تلقی می‌شود و برای هر ساعت آن فوق العاده‌ای معادل ۴۰ درصد اضافه بر مزد ساعت عادی باید به کارگران پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ کار در روز تعطیل رسمی از همان ساعت اول به عنوان اضافه کار تلقی می‌شود و برای هر ساعت آن فوق العاده‌ای معادل ۴۰ درصد اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی باید پرداخت شود.

بدیهی است چنانچه بر اساس عرف و روال کارگاه فوق العاده اضافه کار پرداختی در روزهای تعطیل رسمی بیش از میزان اخیر الذکر بوده باشد، عرف و روال مذکور کماکان معتبر و لازم است رعایت شود.

بدین ترتیب در صورتی که روز دیگری به جای روز جمعه تعطیل در نظر گرفته شود و کارگر در روز جمعه کار کند، به میزان ساعات موظفی در آن روز از ۴۰ درصد فوق العاده علاوه بر مزد عادی برخوردار می‌شود و اگر در همان روز جمعه علاوه بر ساعات موظفی عادی، کار اضافی هم انجام دهد، ساعات اضافه به عنوان اضافه کاری محسوب می‌شود.

نحوه محاسبه اضافه کاری انجام شده در روز جمعه همانند انجام اضافه کاری در روزهای عادی است و از همان فرمول پیروی می‌کند. محاسبه اضافه کاری در روز تعطیل نیز به همین ترتیب است و تفاوتی میان اضافه کاری در روز عادی با روز تعطیل و روز جمعه در نظر گرفته نمی‌شود.

منبع : https://www.yjc.ir/fa/news/6600763

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی