ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

امروز سازمان تامین اجتماعی از جانب دولت مورد مداخله قرار گرفته است :

0

حسن صادقی در اجلاس هیات مدیره فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری مطرح کرد؛

امروز سازمان تامین اجتماعی از جانب دولت مورد مداخله قرار گرفته است .

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: امروز سازمان تامین اجتماعی از جانب دولت به عنوان یک ضلع از شرکای اجتماعی مورد مداخله قرار گرفته است، این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی تنها متعلق به جمعیت بیمه‌شدگان تحت پوشش آن است چراکه یک نهاد عمومی غیردولتی است و ۴۲ میلیون و ۲۳۰ هزار نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش قرار می‌دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور) در اجلاس هیات مدیره فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری (WFTU) گفت: دفاع از منافع نیروی کار در کل جهان؛ برگزاری چنین اجلاسی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد و ما امروز در تهران دلگرم حضور نمایندگان اتحادیه‌های کارگری در سراسر جهان هستیم. حضور شما می‌تواند به خانه کارگر کمک کند تا هرچه بیشتر پلی میان کارگران ایران و جهان که مورد ظلم قرار گرفته‌اند، برقرار شود. خانه کارگر با بیش از دو میلیون عضو در سراسر کشور به‌صورت ثابت‌قدم و استوار در پی حل مشکلاتی است که در کشوری مظلوم؛ کارگران با آن مواجه هستند. در ایران هم کارگران مشکلات خود را دارند که تا حدودی مشابه مشکلات کارگران کشورهای دیگر است که امروز در اینجا برای اتحاد و همدلی حضور دارند.

صادقی با بیان اینکه در روزهای پایانی سال موضوع تعیین حداقل دستمزد مورد توجه قرار می‌گیرد، گفت: حداقل دستمزد به عنوان یک اصل حمایتی در حقوق بنیادین کار مدنظر شرکای اجتماعی کارگران است که امیدواریم مذاکرات سه‌جانبه تعیین حداقل مزد امسال هرچه بیشتر در جهت جلب رضایت مزدبگیران پیش بروند. امیدواریم این موضوع دارای پیامی با مفهوم برای شرکای اجتماعی ما (گروه کارفرمایی و دولت) باشد چراکه ما به لحاظ وضعیت دستمزد شرایط مناسبی را شاهد نیستیم و حدود ۶۷ درصد کارگران زیر خط تورم دستمزد می‌گیرند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: خانه کارگر به زعامت علیرضا محجوب (دبیرکل آن) چراغدار این مسیر است.

صادقی با اشاره به دخل و تصرف‌هایی که دولت‌ها در سازمان تامین اجتماعی کرده‌اند، گفت: امروز سازمان تامین اجتماعی از جانب دولت به عنوان یک ضلع از شرکای اجتماعی مورد مداخله قرار گرفته است، این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی تنها متعلق به جمعیت بیمه‌شدگان تحت پوشش آن است چراکه یک نهاد عمومی غیردولتی است و ۴۲ میلیون و ۲۳۰ هزار نفر از جمعیت کشور را تحت پوشش حمایت‌های همچون بیمه بیکاری بازنشستگی، حوادث ناشی از کار، غرامت از کار افتادگی و درمان رایگان قرار می‌دهد. در این راستا تشکیلات خانه کارگر مصمم است که از منافع طبقه کارگر در مقابل چنین هجمه‌هایی دفاع کند لذا حضور اتحادیه‌های کارگری جهان را در حمایت از خود بسیار موثر در این راه می‌دانیم.

منبع : https://www.ilnanews.com

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی