ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

برای دریافت سود بیشتر، سرمایه تان را کجا سپرده گذاری می کنید! :

0

در آغاز هفته جاری، بانک مرکزی جهت جمع آوری سرمایه های سرگردان و فائق آمدن بر تلاطمات ارزی اخیر، بسته پیشنهادی خود را که دارای سه گزینه بود، به اجرا درآورد. حالا در این گزارش به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که کدام یک از این سه گزینه احتمالاً سوده دهی بیشتری خواهد داشت.

به گزارش «تابناک اقتصادی»، تلاطمات ارزی اخیر باعث شد تا سرانجام بانک مرکزی از خود واکنشی را نشان دهد و جهت آرام کردن بازار ارز و جمع آوری سرمایه های سرگردان بسته ای با سه گزینه متفاوت را از ابتدای هفته جاری به اجرا درآورد.

گزینه اول این بسته مربوط به انتشار گواهی سپرده ریالی بود. طبق این گزینه از ۲۸ بهمن ۹۶ شبکه بانکی به مدت دو هفته اقدام به دریافت سرمایه های مردم می کند و بعد از یک سال نرخ سود ۲۰ درصد به آنها می دهد. اگر فردی بخواهد قبل از یک سال انصراف دهد، سود ۱۴ درصد به فرد می دهد. اوراق این گزینه حداقل یکصد میلیون ریال است.

گزینه دوم انتشار گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز بود. مطابق با این گزینه شبکه بانکی کشور سرمایه های مردم را دریافت و سپرده ارزی باز می کند. نرخ ریال مورد محاسبه در زمان افتتاح گواهی سپرده متوسط یک ماه قبل سامانه سنا خواهد بود و نرخ سود برای سررسیدهای یک و دو ساله به ترتیب ۴ و ۴٫۵ درصد خواهد بود و در سررسید، ارز یا معادل ریالی آن به نرخ متوسط یک هفته قبل سامانه سنا به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. اگر فرد بخواهد قبل از سررسید انصراف دهد، سود سپرده کوتاه مدت ریالی (۱۰ درصد) به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد.

گزینه سوم پیش فروش سکه بهارآزادی بود. طبق این گزینه ،بانک مرکزی سرمایه را دریافت می کند به جای آن سکه به فرد پیش فروش می کند. سررسید این سکه ها یک ساله و شش ماهه است. اگر فرد یک ساله را انتخاب کند قیمت سکه برای او ۱۳ میلیون ریال و اگر بخواهد شش ماهه را انتخاب کند قیمت سکه برای او ۱۴ میلیون ریال در نظر گرفته خواهد شد.

حالا ما می خواهیم با توجه به فرضیاتی که در نظر می گیریم به این پرسش پاسخ دهیم کدام گزینه سوددهی بیشتری نسبت به سایر گزینه ها دارد؟

فرضیات برای پاسخ به این پرسش عبارتند از:

فرض اول اینکه روند نرخ ارز به همین صورت اخیر باشد و نرخ دلار رسمی بانک مرکزی طبق آنچه کارشناسان پیش بینی می کنند، بعد از یک سال ۴۱۰۰ تومان و نرخ دلار بازار آزاد ۵۲۰۰ باشد.

فرض دوم آنکه نرخ سکه سال آینده زیاد تغییر نکند و اگر تغییر کرد نرخ رسمی آن حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد.

فرض سوم فرد مورد نظر حدود ۱۰ میلیون تومان سرمایه جهت سرمایه گذاری داشته باشد.

فرض چهارم اینکه این فرد بازه یک ساله را برای سرمایه گذاری در نظر بگیرد.

 

از گزینه اول آغاز می کنیم. اگر فرد ۱۰ میلیون تومان را در گزینه اول سرمایه گذاری کند، بعد از یک سال سپرده او با نرخ سود ۲۰ درصد در حدود ۱۲ میلیون تومان خواهد شد و فرد ۲ میلیون تومان سود نصیبش خواهد شد. اگر قبل از سررسید یک ساله انصراف دهد، ۱۰ میلیون تومان وی با نرخ سود ۱۴ درصد در حدود ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می شود و این فرد حدود یک میلیون ۴۰۰ هزار تومان سود نصیبش خواهد شد.

اگر فرد ۱۰ میلیون تومان را در گزینه دوم سرمایه گذاری کند. با توجه به اینکه الان نرخ دلار بانک مرکزی حدوداً ۳۷۰۰ تومان می باشد به فرد ۲۷۰۳ دلار تعلق می گیرد. بعد از یک سال فرد مختار است که دلارهای خود را در بانک مرکزی به ریال تبدیل کند و نرخ سود ۴ درصد هم دریافت کند و یا دلارها را از بانک مرکزی دریافت نماید و این دلارها را در بازار آزاد بفروشد و همچنین ۴ درصد هم سود از بانک مرکزی بگیرد. مورد اول به این صورت خواهد شد که کارشناسان پیش بینی کرده اند که بعد از یک سال قیمت دلار بانک مرکزی حدود ۴۱۰۰ تومان باشد.

بنابراین، فرد بدون در نظر گرفتن نرخ سود ۴ درصد بعد از یک سال ۲۷۰۳ دلار خود را با نرخ ۴۱۰۰ تومان تبدیل می کند و ۱۱ میلیون و ۸۱ هزار تومان دریافت می کند. یعنی با تبدیل دلارهای خود در بانک مرکزی حدود یک میلیون و ۸۱ هزار تومان سود نصیبش خواهد شد. حالا سود ۴ درصد، ۱۰ میلیون تومان هم در این یک سال حدود ۴۰۰ هزار تومان خواهد شد. بنابراین فرد در مجموع از گزینه دوم، حالت اول، یک میلیون و ۴۸۱ هزار تومان سود نصیبش خواهد شد. اگر فرد فقط سود ۴ درصد را بگیرد و پول خود را نیز به صورت دلار از بانک مرکزی مطالبه نماید و بخواهد دلار را در بازار آزاد تبدیل کند، از سود ۴ درصدی خود همان مبلغ ۴۰۰ هزار تومان را خواهد گرفت و از تبدیل ۲۷۰۳ دلار در بازار آزاد (پیش بینی می شود بعد از یک سال نرخ دلار در بازار آزاد ۵۲۰۰ تومان باشد) حدود ۴ میلیون و ۵۵ هزار تومان سود نصیبش شود. در مجموع ۴ میلیون و ۴۵۵ هزار تومان نصیب فرد خواهد شد.

اگر فرد بخواهد ۱۰ میلیون تومان خود را سکه با پیش فروش یک ساله بخرد. با توجه به اینکه پیش فروش سکه یک ساله یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می باشد این فرد می تواند تقریباً ۸ سکه خریداری کند. اگر بعد از یک سال قیمت سکه طبق فرضیات یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان باشد، فرد از هر سکه ۳۰۰ هزار تومان و مجموعاً دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان سود خواهد کرد.

با توجه به تحلیل های بالا بهترین گزینه خرید گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و دریافت ارز در سررسید یک ساله و تبدیل آن در بازار آزاد است. در این حالت بیشترین سود نصیب فرد خواهد شد. بعد از آن بیشترین سود به سکه یک ساله و سپس به سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد تعلق دارد.

شایان ذکر است، همه محاسبات فوق با فرضیات صورت گرفته و ممکن است در یک سال آینده نرخ های ارز و سکه از آنچه ما در اینجا فرض کردیم متفاوت باشد.

منبع : http://tabnak.ir/fa/news/776043

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی