ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

معنای امضای پشت چک چیست؟

0
در این ستون هر هفته نکات حقوقی و خانواده توسط شادان نیوپور، استاد دانشگاه و حقوقدان به زبان ساده توضیح داده می‌شود.

ما در چک سه نوع امضا داریم که مهم هستند: یک امضای روی چک و دو امضا در پشت چک یا به اصطلاح حقوقی در ظهر چک.

امضاء روی چک توسط صادرکننده چک صورت می‌گیرد و به آن معناست که به‌منظور پرداخت وجه، چک امضاء و تحویل دارنده چک می‌شود .

اما امضای ظهرچک یا امضای ظهرنویسی است یا امضای ضمانت که به تعریف مختصر آنها می‌پردازیم:

الف) امضاء به‌عنوان ظهرنویسی: اگر دارنده چک اعم از این که چک در وجه تنظیم شده باشد یا چک حامل باشد بخواهد چک را به فرد دیگری منتقل کند پشت چک را امضاء و آن را تحویل فرد ثالث می‌دهد این عمل را ظهر نویسی یا انتقال حقوق و منافع چک می‌نامند.

ب) امضاء به‌عنوان ضمانت: اگر شخصی پشت چک را بابت ضمانت پرداخت توسط صادرکننده امضاء کند به این مفهوم است که من ضمانت می‌کنم که چک در تاریخ مقرر در برگه چک وصول شود و اگر نشد می‌توانید وجه آن را از من مطالبه کنید. این امضاء امضای ضمانت از چک نامیده می‌شود .

اگر پشت یک فقره چک امضاء شده باشد و عبارت به‌عنوان ضمانت و به‌عنوان ظهرنویسی در آن قید نشده باشد آن امضاء در حکم ضمانت است نه ظهرنویسی.

منبع : http://jamejamonline.ir/online/3183132570378893661

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی