ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

ادامه فریز مزدی برای سازمان تامین اجتماعی خطرناک است :

0

یک فعال کارگری:

ادامه فریز مزدی برای سازمان تامین اجتماعی خطرناک است .

عضو اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: وقتی به هر دلیلی دولت در مقام بازیگردان اصلی اقتصاد یا کارفرمای بزرگ با افزایش واقعی دستمزدها مخالفت کند، این احتمال وجود دارد که سازمان تامین اجتماعی به دلیل کاهش منابع درآمدی با مشکل جدی مالی روبرو شود.

علیرضا حیدری (عضو اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: در شرایط کنونی، استمرار اجرای سیاست‌های فریز مزدی روندی خطرناک است و می‌تواند سازمان تامین اجتماعی را با مشکلات جدی روبرو کند.

این فعال کارگری در توضیح این مسئله گفت: از یکسو طبق قانون، حق بیمه‌های‌ سازمان تامین اجتماعی معادل ۳۰ درصد از دستمزدهای مصوب شورای عالی کار است و از سوی دیگر سالهاست که افزایش دستمزدها مرعوب برنامه‌های انجماد مزدی بوده‌ است.

وی در توضیح برنامه‌های انجماد مزدی گفت: وقتی به هر دلیلی دولت در مقام بازیگردان اصلی اقتصاد یا کارفرمای بزرگ با افزایش واقعی دستمزدها مخالفت کند، نتیجه چیزی غیر از افزایش جزئی و غیرواقعی درآمد مزدبگیران و پایین آمدن حق بیمه‌ها نیست.

حیدری افزود: تبعات این اتفاق از یکسو شکاف رو به گسترشی است که امروز میان درآمدهای خانواده‌های مزدبگیر با هزینه‌های واقعی زندگی به وجود آمده و از سوی دیگر بحران‌های مالی جدی است که می‌تواند در درازمدت بر فعالیت‌های سازمان تامین اجتماعی تاثیر بگذارد.

وی در توضیح گرفتاری‌هایی که ممکن است در نتیجه فریز مزدی برای سازمان تامین اجتماعی ایجاد شود، گفت: همانطور که مدیران این سازمان بارها اعلام کرده‌اند، حق بیمه‌های پرداختی اصلی‌ترین منابع درمانی این سازمان است، بنابراین هرچه ارزش حق بیمه‌ها کمتر باشد، طبیعی است که درآمدهای سازمان تامین اجتماعی نیز کاهش می‌یابد.

این فعال کارگری گفت: وقتی منابع مالی سازمان تامین اجتماعی کاهش یابد، طبیعی است که سطح تعهدات و خدمات مختلف این سازمان به بیمه‌شدگان نیز پایین بماند.

وی ادامه داد: برهمین اساس می‌توان نتیجه گرفت به دلیل اجرای همین سیاست‌های انجماد مزدی است که امروز بیشتر مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی مشکل معیشتی دارند، حق بیمه‌های آنها براساس دستمزدهای ناچیز پرداخت شده‌ و برای همین مستمری‌های بازنشستگی آنها اکنون ناچیز باقیمانده است.

حیدری افزود: البته این اتفاق هیچ ارتباطی با فرارهای بیمه‌ای که سازمان تامین اجتماعی، از سالهای دور تاکنون با آن روبرو بوده است، ندارد. حتی اگر حق بیمه‌ها به‌صورت واقعی پرداخت شده باشند بازهم چون در شرایط فریز مزدی محاسبه‌شده‌اند، فاقد ارزش واقعی هستند و همین مسئله در درازمدت برای سازمان تامین اجتماعی تولید مشکل خواهد کرد.

حیدری یادآور شد: اصول فعالیت موسسات بیمه‌ای مانند سازمان تامین اجماعی بر مدیریت و برنامه‌ریزی درازمدت منابع مالی است. برای همین هرقدر منابع مالی به‌صورت واقعی‌تر تامین اعتبار شوند، مشکلات مالی در درازمدت کمتر وجود خواهد داشت.

منبع :  http://www.ilna.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی