ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

لشکر عظیم بیکاران، قدرت چانه‌زنی کارفرمایان را افزایش می‌دهد:

0

فردین بهرامی مطرح کرد؛

لشکر عظیم بیکاران، قدرت چانه‌زنی کارفرمایان را افزایش می‌دهد/کارگر به محض ورود به شورای اسلامی کار امنیت شغلی‌اش را از دست می‌دهد .

رئیس تشکل‌های کارگری- کارفرمایی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از گسترش تشکل‌های کارگری در استان تهران خبر داد اما تاکید کرد: کارگر به محض اینکه وارد شورای اسلامی کار یک مجموعه شد، امنیت شغلی‌اش را از دست می‌دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فردین بهرامی (رئیس تشکل‌های کارگری- کارفرمایی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران) در نشست رابطین خانه کارگر غرب تهران گفت: قدرت ساختاری کارگران در کنار قدرت چانه‌زنی آنها در مباحث مربوط به بازار کار بسیار مهم است. همچنین مهارت‌آموزی، وضعیت اشتغال و بیکاری از دیگر عوامل موثر در نظام بازار کار کشور هستند.

وی با بیان اینکه لشکر عظیم بیکاران موجب افزایش قدرت چانه‌زنی کارفرمایان می‌شود، گفت: اگر نرخ بیکاری پایین باشد، کارفرما نمی‌تواند بر کارگر اعمال قدرت کندو قدرت چانه‌زنی را از وی بگیرد؛ اما در شرایط فعلی موضوع متفاوت است.

بهرامی افزود: کارگر پس از اخراج و فسخ قرارداد باید از حمایت‌های رفاهی دولت و بیمه بیکاری و موارد دیگر برخوردار باشد.

وی ادامه داد: این حمایت در قالب چتری بالای سر کارگر عمل می‌کند و وی را در مقابل فضای کسب و کار و نوسانات آن مصون می‌دارد.

رئیس تشکل‌های کارگری – کارفرمایی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با بیان اینکه قدرت سازماندهی کارگران از دیگر عوامل موثر بر نظامات بازار کاراست، گفت: در انگلستان تشکل‌های کارگری با قدرت به میدان می‌آیند و حتی احزاب سیاسی را از خود متاثر می‌سازند. اگر یک حزب از پشتوانه تشکل‌های کارگری خالی باشد، نمی‌تواند به اهدافش دست یابد.

وی در پایان با تاکید بر اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرکل کار استان تهران خود را همواره از کارگران و حامی آنها می‌دانند، گفت: از ابتدای ورود من به این اداره کل با حمایت آقای شا‌کرمی، تعداد شعبه‌های اسلامی‌کار استان تهران از ۳۰۰ به ۴۳۷ تشکل فعال رسید و در سراسر کشور تنها ۲۵۷ واحد دارای شورای اسلامی کار ایجاد شد که ۵۳ درصد از آنها در استان تهران قرار دارند. از این رو سیاست‌گذاری در عرصه تشکل‌های کارگری – کارفرمایی به گونه‌ای بوده که به رشد شوراهای اسلامی کار منتهی شده است.

بهرامی در ادامه با بیان اینکه در اصلاحیه‌ قانون شوراهای اسلامی کار باید به امنیت شغلی اعضای شوراهای اسلامی کار واحدها پرداخت، گفت: کارگرانی که عضو شورای اسلامی کار یک کارخانه می‌شوند، بلافاصله فسخ قرارداد می‌شوند یا از آنجا که قرارداد موقت کار دارند کارفرما صبر می‌کند و پس از اتمام مدت قرارداد عذر آنها را می‌خواهد. این یعنی اینکه کارگر به محض اینکه وارد شورای اسلامی کار یک مجموعه شد، امنیت شغلی‌اش را از دست می‌دهد. لذا ضروری است در اصلاحیه قانون شوراهای اسلامی کا،ر امنیت شغلی اعضای شوراهای اسلامی کار گنجانده و مورد توجه ویژه قرار گیرد.

منبع : http://www.ilna.ir

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی