ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

نحوه پس گرفتن چک یا سفته ضمانت حسن انجام کار از کارفرماچگونه است؟

0

درحال حاضر اکثر کارفرمایان در هنگام استخدام و به کارگیری نیروهای مورد نیاز خود از نیروی مذکور تضمین می‌خواهند که در قالب چک یا سفته می‌باشد و عمدتاً سفته می‌گیرند. حال چه کنیم در صورت ایجاد مشکل و قطع رابطه کارفرما با کارگر این سفته موجب دردسر برای پرسنل نشود؟

۱- کسی که سفته به کارفرما می‌دهد در داخل آن این متن را قید کند:

«در وجه شرکت………. / آقای………. بابت تضمین حسن انجام کار قرارداد شماره …» در قرارداد کار شماره‌ی سفته را قید می‌کنید. و در صورتی که این متن در سفته قید نشود ممکن است کارفرما سفته مذکور را به افراد غیر واگذار و چون سفته یک سند تجاری است و نزد هر کس باشد دلیل بر بدهکار بودن صادرکننده سفته است و در این صورت چنان چه کارفرما جهت وصول آن اقدام کند صادرکننده سفته باید اثبات کند که آن را بابت تضمین حسن انجام کار در اختیار کارفرما قرار داده است و در حقیقت بار اثبات این مسئله به عهده کارگر می باشد و این امر مشکل خواهد بود اما چنانچه متن فوق را در سفته قید کرده باشد در این صورت بار اثبات تخلف کارگر و عدم حسن انجام کار بر عهده کارفرما می باشد.

۲- دومین اقدام صادرکننده سفته این است که از سفته مذکور کپی تهیه و نزد خود نگه دارد.

اما چنانچه رابطه کارفرما و کارگر قطع گردید و کارفرما از استرداد سفته خودداری نمود، کارگر ابتدا باید اظهارنامه‌ای از طریق دفاتر قضایی الکترونیک برای کارفرما ارسال و ضمن اعلام قطع همکاری و با قید شماره سفته تقاضای استرداد سفته را نماید و در صورت امتناع کارفرما، کارگر دادخواستی به خواسته استرداد سفته تقدیم مراجع قضایی نماید در این صورت چنانچه کارفرما نتواند اثبات کند که از طرف کارگر خسارتی به وی تحمیل شده است دادگاه حکم به الزام کارفرما به استرداد سفته خواهد کرد. در خصوص چک نیز همین مسئله صادق است.

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی