ازاینکه پایگاه خبری - تحلیلی- آموزشی سایت اقتصادی ایران را جهت بازدید خود انتخاب نموده اید سپاسگزاری می نمایم. ضمنا"، این سایت،به نشانیهای : http://eghtesadi1.ir ، http://eghtesadiiran.ir ونیز http://eghtesadiiran.com قابل مشاهده می باشد. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی
About

مفهوم دوره انتظار در قراردادهای بیمه:

0

دوره انتظار در قراردادهای بیمه ای به دوره ای گفته می شود که در طول آن بیمه گر تعهدی به جبران خسارت ندارد.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، دوره انتظار مدتی است که در طول آن بیمه‌گر تعهدی به جبران خسارت ندارد.

دوره انتظار مهلتی است که در بعضی از انواع بیمه متداول بوده و هدف از قید این مهلت در بیمه‌نامه‌ها، خوددادی از قبول ریسک‌های بد و جلوگیری از سوءاستفاده از بیمه است.

در دوره انتظار (یا دوره عدم تاثیر تامین) بیمه‌نامه اعتبار دارد ولی تامین بیمه‌گر بعد از پایان آن شروع می‌شود مانند بیمه درمان تکمیلی و بیمه مرگ‌ و میر حیوانات اهلی (بیمه دام).

منبع : http://www.ibena.ir/news/81122

مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران http://eghtesadiiran.com http://eghtesadiiran.ir http://eghtesadi1.ir

لطفا دیدگاه خود را ثبت کنید

استفاده ازمطالب پایگاه خبری - تحلیلی - آموزشی سایت اقتصادی ایران با ذکرمنبع بلامانع است. مدیرمسئول سایت اقتصادی ایران: محمدرضا عادلی مسبب کودهی